Utstickarpriset

Utstickarpriset instiftades av Polarbröd 2012 för att hylla modiga människor som går sin egen väg och gör skillnad i omställningen till en hållbar framtid. Med priset vill vi lyfta fram människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med värdet av 100 gram guld.

Utstickarpriset 2020

Temat för den nionde upplagan av Utstickarpriset är resurseffektivitet och cirkularitet. Priset, som delats ut sedan 2012, kommer i år därför att gå till en person eller organisation som visar vägen för hur en hållbar framtid kan se ut. Vinnaren ska även inspirera företag och personer att bli långsiktigt bärkraftiga genom resurseffektivitet och cirkularitet.

Juryn om årets tema

Heidi Andersson

”Ska vi klara av att uppnå Parisavtalet och de 17 globala hållbarhetsmålen är det bara en sak som gäller – att vi alla eftersträvar årets tema för Utstickarpriset, nämligen att vara långsiktigt bärkraftig genom resurseffektivitet och förnybar cirkularitet. Den som bäst inspirerar och visar oss andra vägen kommer bli årets vinnare!”

Johan Kuylenstierna

”Om vi ska nå en hållbar utveckling inom planetens gränser så är resurseffektivitet steg ett. Att enbart fokusera på omställning räcker helt enkelt inte, det måste handla om en resurseffektiv omställning!”

Maja Frankel

”Tiden vi lever i just nu med en pandemi visar hur sammanlänkade vi är på vår planet. Vi skulle kunnat använda oss av den sammanlänkningen, dela, tänka och agera cirkulärt på långt mer radikala sätt än vad vi gör idag. I år vill vi uppmärksamma initiativ och personer som redan startat och kan visa vägen för resten av världen.”

Måns Adler

”Att kunna sluta produktens livscykel hela vägen till ny produkt är som oftast lite svårare eftersom det kräver att man måste tänka ett par steg längre, men lyckas man sluta den cirkeln så är uppsidan för både miljö och ekonomi enorm. Initiativ som visar vägen med cirkulära produkter och tjänster måste vi prisa och berömma – så enkelt är det.”

Karin Bodin

”Vi behöver lämna vår linjära livsstil och hitta till det hållbart cirkulära. Därför känns det rätt att årets Utstickarpris fokuserar på smarta lösningar kring resurseffektivitet och återanvändning.”

Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet eftersom det är den rulle som skär ut brödkakor. Utstickaren lämnar ett avtryck både i degen och historien.

Vinnare av Utstickarpriset 2012 – 2019

  • 2012 Margrit Kennedy och Bernard Lietaer – Innovation och hållbarhet, om pengars funktion
  • 2013 Ellen MacArthur – Ledarskap för världen, cirkulär ekonomi
  • 2014 Johan Ehrenberg – Pådrivande i klimat- och energifrågan med ett helhjärtat engagemang kring uthållig försörjning
  • 2015 Artur Granstedt – Nytänkande inom jordbruk
  • 2016 Polly Higgins – Ledarskap för framtiden som leder till verklig förändring
  • 2017 Cape Farewell – Kulturen som bärare av omställningen mot en hållbar framtid
  • 2018 Tina-Marie Qwiberg – Odlingen, kokkonsten, njutningen och respekten för vår mat
  • 2019 EAT-Lancet Commission – Kunskap och upplysning

Läs mer om vinnarna i vårt pressrum.

Ett norrbottniskt växtterrarium

Utstickarprisets första pokal skapades 2012 av Rodrigo García González och byggde på siluetten av Polarbröds stolta ren. Pokalen fick namnet Revolution och bar budskapet om att vara modig. 2019 skapades en ny pokal som ska symbolisera det cirkulära växtlivet som vi behöver bibehålla för en hållbar framtid. Pokalen är ett samarbete mellan Mats Johansson, Simon Klenell och Ulrica Nordström. Namnet på det norrbottniska växtterrariet är Litet fjäll.