Utstickarpriset 10 år

Utstickarpriset instiftades av Polarbröd 2012 för att hylla modiga människor som går sin egen väg och gör skillnad i omställningen till en hållbar framtid. Med priset vill vi lyfta fram människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. För att nå målet om ett hållbart samhälle krävs samverkan mellan människor, företag och länder. Temat för 2021 års pris var därför samverkan och medskapande – på global, nationell, regional eller lokal nivå. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med värdet av 100 gram guld.

Nyheter om Utstickarpriset

Vinnare 2021 – The Breadlab

Vinnare av Utstickarpriset 2021 blev The Breadlab vid Washington State University, som skapar och odlar sädesslag som är bättre för människa och miljö än dagens sädesslag.

The Breadlab är en del av Washington State University där forskare skapar och odlar olika vete-, korn- och rågvarianter som är bättre för jorden och jordbruket och som dessutom är hälsosammare för människan. Kunskapen delas brett genom nära samarbeten med bagare, jordbrukare och i princip alla som vill skapa hälsosammare mat genom fullkorn. Målet är att förändra hur världen ser på och äter framför allt vete. Arbetet leds av Steve Jones, professor vid institutionen för Crop and Soil Sciences på Washington State University.

Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet eftersom det är den rulle som skär ut brödkakor. Utstickaren lämnar ett avtryck både i degen och historien.

Vinnare av Utstickarpriset 2012 – 2020

  • 2012 Margrit Kennedy och Bernard Lietaer – Innovation och hållbarhet, om pengars funktion
  • 2013 Ellen MacArthur – Ledarskap för världen, cirkulär ekonomi
  • 2014 Johan Ehrenberg – Pådrivande i klimat- och energifrågan med ett helhjärtat engagemang kring uthållig försörjning
  • 2015 Artur Granstedt – Nytänkande inom jordbruk
  • 2016 Polly Higgins – Ledarskap för framtiden som leder till verklig förändring
  • 2017 Cape Farewell – Kulturen som bärare av omställningen mot en hållbar framtid
  • 2018 Tina-Marie Qwiberg – Odlingen, kokkonsten, njutningen och respekten för vår mat
  • 2019 EAT-Lancet Commission – Kunskap och upplysning
  • 2020 Mycorena – Resurseffektivitet och cirkularitet
  • 2021 The Breadlab – samverkan och medskapande

Läs mer om vinnarna i vårt pressrum.

Ett norrbottniskt växtterrarium

Utstickarprisets första pokal skapades 2012 av Rodrigo García González och byggde på siluetten av Polarbröds stolta ren. Pokalen fick namnet Revolution och bar budskapet om att vara modig. 2019 skapades en ny pokal som ska symbolisera det cirkulära växtlivet som vi behöver bibehålla för en hållbar framtid. Pokalen är ett samarbete mellan Mats Johansson, Simon Klenell och Ulrica Nordström. Namnet på det norrbottniska växtterrariet är Litet fjäll.