Hållbara brödmål tillgängliga för alla – nu och i generationer framöver

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner av norrländskt entreprenörskap och brödkultur. Vi har funnits i fem generationer och vill finnas lika länge till. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd.

Under 2023 omsatte Polarbrödskoncernen 1,3 miljarder kronor med hjälp av våra 268 anställda. Idag drivs Polarbröd av femte generationen i familjen med koncern-vd Karin Bodin i spetsen. Vår vision är att göra hållbara brödmål tillgängliga för alla – i nu och i generationer framöver.

Polarbröd är verksamma i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Utöver brödverksamheten finns även Polarrenen, som har hand om koncernens fem vindkraftverk som producerar vindel motsvarande koncernens behov. I koncernen finns också det nystartade bolaget PolarVentures som ska investera i bolag och utvecklingsprojekt inom matsystemet. Allt vi gör inom Polarbrödskoncernen ska bidra till omställning mot en uthållig försörjning.