Vårt hållbarhetsarbete

Polarbröd springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Vi gör mer än bara bröd. Vi vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer​. Det betyder att vi vill vara med och leda vägen mot framtidens mat och mellanmål genom att ställa om till en uthållig försörjning. Med det menar vi cirkulära system som säkerställer den moderna världens fördelar utan att inskränka planetens förmåga att långsiktigt försörja oss. Vi vill erbjuda attraktiva, sunda och enkla brödmål och vara en god del av många människors liv.

Nedan kan du ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2022. Vår förhoppning är att redovisningen ska fungera som ett ”uppslagsverk” där det på ett enkelt och strukturerat sätt ska gå att ta till sig de globala utmaningarna, se vår verksamhet kopplat till dessa och förstå Polarbrödskoncernens hållbarhetsarbete på djupet. Den är integrerad med årsredovisningen och inspirerad av principer och riktlinjer i Global Reporting Initiative (GRI).
Hållbarhetsredovisning 2022

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL
Här kan du läsa mer om Polarbröds främsta hållbarhetsmål.

 

SOCIAL HÅLLBARHET
Vi ska vara en modern arbetsgivare och vi vill skapa en arbetsplats där människor känner att arbetet är både meningsfullt och utvecklande. Det är viktigt för oss att medarbetarna känner sig trygga och mår bra. Våra medarbetare ska känna sig stolta över att jobba hos oss. Vi värnar om jämställdhet och mångfald. En bra samhällsaktör Vi vill vara en god samhällsaktör som bidrar till utveckling av de samhällen där vi är verksamma. Det är också viktigt för oss att bidra till den samhällsomställning som behövs för att vi ska kunna leva hållbart.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Polarbröd är ett familjeföretag som har funnits i fem generationer och vill finnas kvar i många generationer till. Det är viktigt för våra intressenter att vi är stabila och pålitliga. En grundförutsättning är att vi är lönsamma. Vi lever i en tid av förändring och för att fortsätta vara lönsamma strävar vi efter att förstå förändringarna, hur de påverkar människors behov och hur vi kan bidra till att uppfylla behoven på smarta sätt.

Hållbara måltidslösningar

För att kunna förse jordens växande befolkning med mat som är både hälsosam och hållbar krävs det att vi ställer om. Vi behöver ställa om vår kosthållning, förbättra livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet.

Läs mer