Miljömässiga hållbarhetsmål på Polarbröd

2012 blickade Polarbröd framåt och fastslog en ambitiös 10-årig hållbarhetsplan med övergripande strategiska mål inom de fyra områden där vår verksamhet har störst påverkan; transporter, förpackningar, energi och råvaror. När vi drabbades av branden 2020 beslutade vi att göra bokslut redan 2021. Vi bygger ett nytt Polarbröd och det känns som rätt tidpunkt att stanna upp, reflektera och sätta nya strategiska mål för hållbarhet mot 2030. Vi har påbörjat summeringen och är stolta över de framsteg vi gjort hittills.

Läs mer om våra utmaningar

Polarbröd samarbetspartner till Årets bonde

Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige. Målet är att visa hela cirkeln, från jord till bord samt att involvera primärproduktionen och tydliggöra bondens roll i livsmedelskedjan.
Polarbröd vill vara med och leda vägen mot framtidens mat och mellanmål och därför känns detta samarbete självklart. Matförsörjningen är nyckeln till hur vi kan leva meningsfulla, njutbara liv som inte knuffar planeten ur jämvikt. Vi vill gå från tankeledare till handlingsledare, jobba tillsammans med andra för att ställa om till ett jordbruk som bygger upp näringshalten i marken.
Att stötta Årets Bonde är ett jättebra sätt att skapa kontakter med lantbrukare och andra inom svenskt jordbruk.

Läs mer om Årets bonde

Välkommen ut!

Vi på Polarbröd vill slå ett slag för det enkla i livet. I mer än 40 år har vi följt med familjer och skolklasser på utflykt. Vi kallar det Polarstunder, att kravlöst umgås i naturen med dem vi tycker om.

Läs mer

Polarmetoden – vårt sätt att baka

Vi fryser vårt bröd direkt det kommer rykande ur ugnen och tinar det på väg till butiken. Då håller det sig färskt och gott, samtidigt som det sparar in på jordens resurser. Frys gärna in en del av bröden hemma så maxar du njutningen och minskar svinnet på en och samma gång. Tillsammans gör vi världen lite godare.

Läs mer

Hållbarhetsredovisningen

Ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning.

Läs mer

Hållbara måltidslösningar

För att kunna förse jordens växande befolkning med mat som är både hälsosam och hållbar krävs det att vi ställer om. Vi behöver ställa om vår kosthållning, förbättra livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet.

Läs mer

Ekonomisk och
social hållbarhet

Läs mer