Miljömässiga hållbarhetsmål på Polarbröd

Under 2012 formulerade Polarbröd mål för miljömässig hållbarhet på tio års sikt utifrån dåvarande insikter och teknik. Målen var högt satta för att utmana oss själva – och vi lovade att göra vårt bästa. Om vi når full hållbarhet redan år 2022 återstår att se, men riktningen ligger fast.

Läs mer om våra utmaningar

Välkommen ut!

Vi på Polarbröd vill slå ett slag för det enkla i livet. I mer än 40 år har vi följt med familjer och skolklasser på utflykt. Vi kallar det Polarstunder, att kravlöst umgås i naturen med dem vi tycker om.

Läs mer

Polfärskt® – vår frysmetod

Att hushålla med resurser ligger i vår natur. Inga genvägar eller slösande här inte. Det är därför vi, på traditionellt norrländskt vis, fryser brödet så fort det kommer rykandes ur ugnen, och låter det tina på väg till din matbutik. Vi kallar det för Polfärskt.

Läs mer

Hållbarhetsredovisningen

Ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning.

Läs mer

Hållbara måltidslösningar

För att kunna förse jordens växande befolkning med mat som är både hälsosam och hållbar krävs det att vi ställer om. Vi behöver ställa om vår kosthållning, förbättra livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet.

Läs mer

Ekonomisk och
social hållbarhet

Läs mer