Vårt hållbarhetsarbete

Polarbröd springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Vi gör mer än bara bröd. Vi vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer​. Det betyder att vi vill vara med och leda vägen mot framtidens mat och mellanmål genom att ställa om till ett hållbart matsystem. Vi vill erbjuda attraktiva, sunda och enkla brödmål och vara en god del av många människors liv.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.

Våra långsiktiga strategiska mål pekar ut en riktning som innebär både hållbarhet och förnyelse. År 2032 ska vår verksamhet vara 100 % cirkulär. Vi ska samtidigt förnya oss med målet att 50 % av våra intäkter 2032 kommer från saker vi inte gör idag.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Här kan du läsa mer om Polarbröds främsta hållbarhetsmål.

SOCIAL HÅLLBARHET
Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi vill att människor ska fara väl av vår verksamhet. Vårt mål för social hållbarhet är att våra medarbetare ska vara stolta, trygga och välmående.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Polarbröd är ett familjeföretag som har funnits i fem generationer och vill finnas kvar i många generationer till. För oss är lönsamhet inte ett isolerat mål i sig utan ett medel för ett långsiktigt företagande där vi skapar produkter, tjänster och arbetstillfällen på små orter i Norrland.