Hållbarhetsmål på Polarbröd

Under 2012 formulerade Polarbröd mål för ekologisk hållbarhet på tio års sikt utifrån dåvarande insikter och teknik. Målen var högt satta för att utmana oss själva – och vi lovade att göra vårt bästa. Om vi når full hållbarhet redan år 2022 återstår att se, men riktningen ligger fast.

  • Transporter: Vi ska minska vår klimatbelastning med 83% på fjärrdistributionen och 63% på närdistributionen med hjälp av en rad olika lösningar. I slutet av året ska vi vara 100% fossilfria. 
  • Förpackningar: Polarbröd ska ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria.
  • Energi: Vi ska tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på förnybar el i hela koncernen.
  • Råvaror: Vi ska använda oss av långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd.

Här nedan kan du läsa om några av våra utmaningar och vår frysmetod som är en av byggstenarna i vårt hållbarhetsarbete.

Polfärskt® - vår frysmetod

Att hushålla med resurser ligger i vår natur. Inga genvägar eller slösande här inte. Det är därför vi, på traditionellt norrländskt vis, fryser brödet så fort det kommer rykandes ur ugnen, och låter det tina på väg till din matbutik. Vi kallar det för Polfärskt.

Tack vare att vi fryser brödet direkt, behöver vi inte använda några onödiga konserveringsmedel. Och ditt bröd har lika mycket färskhet, smak och näring på frukostbordet som när det lämnade vårt bageri.

Tack vare att vi fryser brödet direkt kan vi också baka mycket på samma gång, med mindre energiåtgång och mindre spill. Och du vet väl att du kan göra på samma sätt hemma: frys in brödet direkt och ta bara fram det du tänker äta. Då går inget till spillo.

Polfärskt är ett fenomenalt sätt att minimera matsvinn. Samtidigt maximera brödets smak och färskhet, så att alla våra bröd och bitar får chansen att bli till goda mackor, mellis eller matsäckar.

Förpackningar

Emballage och förpackningar står för en väldigt liten del av vår totala miljöpåverkan. Men lite kan alltid bli mindre!

Därför har vi bytt ut alla våra plastpåsar mot förpackningar som är baserade på förnybar råvara – dvs en råvara som naturen kan producera om och om igen. Vanlig plats däremot tillverkas av den ändliga resursen olja som dessutom ger skadliga koldioxidutsläpp. Våra nya förpackningar består till 86% av sockerrör och är helt återvinningsbara.

Men vi nöjer oss inte där. Sockerrörsbaserade påsar är ett bättre alternativ än mycket annat, men på sikt vill vi hitta material som är helt förnybara och kanske till och med nedbrytbara. Det här är m.a.o. bara början.

Transporter

Vi på Polarbröd vill att allt vårt bröd ska transporteras på ett hållbart sätt. Helt enkelt för att det är det mest hållbara alternativet. De kortare sträckorna fram till din matbutik, kör våra brödbilar på biodrivmedel. Men bara fram till den dag då de kan köra på el istället.

Vindkraft

Vi på Polarbröd vill göra världen lite godare. Det innebär bl.a. att vi arbetar för att minska våra avtryck på natur och miljö. Att ge lika mycket som vi tar.

Det är därför vi har investerat i egen vindkraft. Rättare sagt på vindkraft från våra fyra vindkraftverk Aurora, Borealis, Stella och Polaris som stolt står och snurrar uppe på Bosjövarden och Mässingberget i Dalarna.

Våra vindkraftverk är dimensionerade för att under ett normalår  producera lika mycket el som våra bagerier förbrukar. Och skulle det blåsa mer än vi behöver för bakningen låter vi andra ta del av den energin. Vindkraften är helt enkelt vårt sätt att leva mer i harmoni med naturen och ta tillvara den kraft som finns. Då blir brödet godare både för både dig och miljön.