Vårt hållbarhetsarbete på Polarbröd

Polarbröd springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Vi gör mer än bara bröd; vi skapar möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer. Vårt mål är att leda vägen mot framtidens mat och mellanmål genom att ställa om till ett hållbart matsystem. Vi erbjuder attraktiva, sunda och enkla brödmål och vill vara en positiv del av många människors liv.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.

Våra långsiktiga strategiska mål är inriktade på både hållbarhet och förnyelse. År 2032 ska vår verksamhet vara 100 % cirkulär, och vi siktar på att 50 % av våra intäkter år 2032 ska komma från produkter och tjänster vi inte erbjuder idag.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Upptäck mer om Polarbröds främsta hållbarhetsmål och vårt engagemang för ekologisk hållbarhet här

SOCIAL HÅLLBARHET
Våra medarbetare är vår största tillgång, och vi strävar efter att vår verksamhet ska gynna alla. Vi vill att våra medarbetare ska vara stolta, trygga och välmående.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Som ett familjeföretag som funnits i fem generationer, vill Polarbröd fortsätta verka i många generationer till. För oss är lönsamhet ett medel för långsiktigt företagande, där vi skapar produkter, tjänster och arbetstillfällen på små orter i Norrland.