Reklamationer

Vill du reklamera ditt bröd använd dig av formuläret nedan, på så sätt får vi in alla uppgifter vi behöver. Dina synpunkter är mycket viktiga för oss i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Vi är tacksamma om du hör av dig till konsumentkontakt om du inte är nöjd med våra produkter. Vänligen spara alltid det bröd samt förpackning som din reklamation gäller tills dess du har fått svar från oss, eftersom vi kan komma att behöva det.

Längst ned i formuläret kan du, om du vill, också ladda upp en bild. Ju mer information vi kan få, desto lättare kan vi hjälpa dig. Har du frågor kan du även nå oss via mail, konsumentkontakt@polarbrod.se. Vi finns också nåbara via telefon. Från och med 7 juni har vi sommaröppettider och nås kl.9-11 på onsdagar via telefonnummer 020-20 20 55 (helgfria dagar).

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.

Tack! Vi har nu mottagit dina uppgifter och kommer att återkoppla till dig så snart vi kan.

  • ...
  • För att säkerställa råvaror och produkter har vi ett spårbarhetssystem där vi kan den följa den aktuella produkten från råvara till butik. Får vi därför be dig leta på påsen efter den så kallade LOT- koden som finns stämplad på påsen (se bild) och skriva in koden i fältet här bredvid.

  • Välj filer

  • Kryssa i hur du önskar ta emot din kompensation

    *Vår SMS-check kan lösas in mot valfria produkter från Polarbröd i någon av följande livsmedelsbutiker: Coop, Netto, Hemköp, City Gross, Sabis, Willys, Tempo och Handlarn.

    Brödchecken kan inte bytas ut mot kontanter och det utbetalas ingen växel om inte hela beloppet nyttjas.

  • För att kunna hantera ditt ärende behöver vi lagra dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer). Personuppgifterna kommer att sparas digitalt och endast berörda personer kommer att ha åtkomst till dem. Personuppgifterna sparas under tiden som vi handlägger ditt ärende och kommer därefter att raderas. Det är frivilligt att lämna personuppgifterna men vi behöver dem för att kunna slutföra ditt ärende. Du har rätt att återta ditt samtycke (bli bortglömd). Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade samt begränsa eller invända mot behandlingen.