Miljömässiga hållbarhetsmål

När Polarbröd 2012 formulerade mål för ekologisk hållbarhet på tio års sikt ville vi utmana oss själva och därför satte vi höga mål att uppnå till 2022. Vi lovade inte att vi skulle uppnå alla fyra mål, men att vi skulle göra allt vi kunde för att lyckas. Vi kan nu se tillbaka på hur långt vi har kommit och vad vi har lärt oss. Samtidigt blickar vi framåt mot 2032 och nya hållbarhetsmål utifrån våra nya förutsättningar.

Nedan kan du läsa om några av våra utmaningar som är byggstenarna i vårt hållbarhetsarbete.

Förpackningar

Alla våra förpackningar är helt återvinningsbara. Men det räcker inte för oss. Målet är att de ska vara helt gjorda av förnybara råvaror. Vi har kommit långt och arbetar för att hitta ännu smartare lösningar.
Vårt långsiktiga mål: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är gjorda av 100 procent förnybart material är återvinningsbara.

Energi

Vi på Polarbröd vill göra världen lite godare. Det vill säga baka riktigt gott bröd utan att belasta klimatet. Redan 2013 fattade vi beslut om att investera i egna vindkraftverk. Våra fem vindkraftverk; Aurora, Borealis, Stella, Polaris och Nova stolt står och snurrar uppe på Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna. Att de är placerade i Dalarna och inte uppe i Norrland där vi har våra bagerier beror på att det finns ett större behov av att tillföra förnybar el där. Våra vindkraftverk producerar mer förnybar el än hela koncernen använder.
Vårt långsiktiga mål: Förutom att vi ska producera mer förnybar el än koncernen använder ska vi arbeta aktivt för att bli mer energieffektiv i vår verksamhet.

Transport

Vi på Polarbröd vill att allt vårt bröd ska transporteras på ett hållbart sätt. Vårt mål är att ha helt fossilfria transporter. För att nå dit har vi bland annat sett till att våra bröd transporteras med eldrivna tåg i så stor utsträckning som det bara går. De kortare sträckorna fram till din matbutik, kör våra brödbilar på biodrivmedel. Men bara fram till den dag då de kan köra på el i stället.
Vårt långsiktiga mål: Att vara 100 procent fossilfria.

Råvaror

Vi ställer om till att använda mjöl som är snällare mot naturen och jobbar med andra för att göra jordbruket ännu mer hållbart. Vi använder dessutom svenska råvaror i stor utsträckning. Alla våra produkter inom svensk dagligvaruhandel och foodservice uppfyller kraven för märkningen Från Sverige, vilket innebär att produktionen ska ske i Sverige och att minst 75 % av råvarorna ska vara svenska.
Vårt långsiktiga mål: Hållbara råvaror i hela Polarbröd.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.