Miljömässiga hållbarhetsmål

Våra långsiktiga strategiska mål pekar ut en riktning som innebär både hållbarhet och förnyelse. År 2032 ska vår verksamhet vara 100 % cirkulär. Vi ska samtidigt förnya oss med målet att 50 % av våra intäkter 2032 kommer från saker vi inte gör idag.

Nedan kan du läsa om några av våra utmaningar som är byggstenarna i vårt hållbarhetsarbete.

Förpackningar

Alla våra förpackningar är helt återvinningsbara. Men det räcker inte för oss. Målet är att de ska vara helt gjorda av förnybara råvaror. Vi har kommit långt och arbetar för att hitta ännu smartare lösningar.
Vårt långsiktiga mål: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är gjorda av 100 procent förnybart material är återvinningsbara.

Energi

Vi på Polarbröd vill göra världen lite godare. Det vill säga baka riktigt gott bröd utan att belasta klimatet. Redan 2013 fattade vi beslut om att investera i egna vindkraftverk. Våra fem vindkraftverk; Aurora, Borealis, Stella, Polaris och Nova stolt står och snurrar uppe på Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna. Att de är placerade i Dalarna och inte uppe i Norrland där vi har våra bagerier beror på att det finns ett större behov av att tillföra förnybar el där. Våra vindkraftverk producerar mer förnybar el än hela koncernen använder.
Vårt långsiktiga mål: Förutom att vi ska producera mer förnybar el än koncernen använder ska vi arbeta aktivt för att bli mer energieffektiv i vår verksamhet.

Transport

Vi på Polarbröd vill att allt vårt bröd ska transporteras på ett hållbart sätt. Vårt mål är att ha helt fossilfria transporter. För att nå dit har vi bland annat sett till att våra bröd transporteras med eldrivna tåg i så stor utsträckning som det bara går. De kortare sträckorna fram till din matbutik, kör våra brödbilar på biodrivmedel. Men bara fram till den dag då de kan köra på el i stället.
Vårt långsiktiga mål: Att vara 100 procent fossilfria.

Råvaror

Vi ställer om till att använda mjöl som är snällare mot naturen och jobbar med andra för att göra jordbruket ännu mer hållbart. Vi använder dessutom svenska råvaror i stor utsträckning. Alla våra produkter inom svensk dagligvaruhandel och foodservice uppfyller kraven för märkningen Från Sverige, vilket innebär att produktionen ska ske i Sverige och att minst 75 procent av råvarorna ska vara svenska.
Vårt långsiktiga mål: Hållbara råvaror i hela Polarbröd.

Spill

Att minska spill är viktigt för att bli mer resurseffektiva och det gäller både i vår egen produktion och i butik.
Våra långsiktiga mål: Vi har under 4 procent spill i våra bagerier och returer i butiksled har minskat med 50 procent jämfört med basår 2019. Vi tar hand om det spill som uppstår utifrån målet att 99 procent av allt vi stoppar in i produktionen blir ätbart för människor, resterande skapar vi energi av.