Miljömässiga hållbarhetsmål

När Polarbröd 2012 formulerade mål för ekologisk hållbarhet på tio års sikt ville vi utmana oss själva och därför satte vi höga mål att uppnå till 2022. Vi lovade inte att vi skulle uppnå alla fyra mål, men att vi skulle göra allt vi kunde för att lyckas. Under de åtta år som har gått har vi gjort framsteg inom alla områden. Vi kan nu se tillbaka på hur långt vi har kommit och vad vi har lärt oss. Samtidigt blickar vi framåt mot 2030 och nya hållbarhetsmål utifrån våra nya förutsättningar.
Nedan kan du läsa om några av våra utmaningar som är byggstenarna i vårt hållbarhetsarbete.

Förpackningar

Alla våra förpackningar är helt återvinningsbara. Men det räcker inte för oss. Målet är att de ska vara helt gjorda av förnybara råvaror. Vi har kommit långt och arbetar för att hitta ännu smartare lösningar.
Vårt långsiktiga mål: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria.

Energi

Vi på Polarbröd vill göra världen lite godare. Det vill säga baka riktigt gott bröd utan att belasta klimatet. Det är därför vi har investerat i fem egna vindkraftverk; Aurora, Borealis, Stella, Polaris och Nova som stolt står och snurrar uppe på Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna.
Vårt långsiktiga mål: Bli självförsörjande på förnybar el i hela koncernen.

Transport

Vi på Polarbröd vill att allt vårt bröd ska transporteras på ett hållbart sätt. Vårt mål är att ha helt fossilfria transporter. För att nå dit har vi bland annat sett till att våra bröd transporteras med eldrivna tåg i så stor utsträckning som det bara går. De kortare sträckorna fram till din matbutik, kör våra brödbilar på biodrivmedel. Men bara fram till den dag då de kan köra på el i stället.
Vårt långsiktiga mål: Att vara 100 procent fossilfria.

Råvaror

Vi ställer om till att använda mjöl som är snällare mot naturen och jobbar med andra för att göra jordbruket ännu mer hållbart. Vi använder dessutom svenska råvaror i stor utsträckning. Alla våra produkter inom svensk dagligvaruhandel och foodservice uppfyller kraven för märkningen Från Sverige, vilket innebär att produktionen ska ske i Sverige och att minst 75 % av råvarorna ska vara svenska.
Vårt långsiktiga mål: Hållbara råvaror i hela Polarbröd.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.