Miljömässiga hållbarhetsmål

När Polarbröd 2012 formulerade mål för ekologisk hållbarhet på tio års sikt ville vi utmana oss själva och därför satte vi höga mål att uppnå till 2022. Vi lovade inte att vi skulle uppnå alla fyra mål, men att vi skulle göra allt vi kunde för att lyckas. Under de åtta år som har gått har vi gjort framsteg inom alla områden. Vi kan nu se tillbaka på hur långt vi har kommit och vad vi har lärt oss. Samtidigt blickar vi framåt mot 2030 och nya hållbarhetsmål utifrån våra nya förutsättningar.

Full hållbarhet redan år 2022

Nedan kan du läsa om några av våra utmaningar som är byggstenarna i vårt hållbarhetsarbete.

Förpackningar.

Som om den nästan inte fanns.

    På grund av leveransproblem kopplade till Covid-19 står vi under en period utan de sockerrörspåsar vi vanligtvis använder. Så snart problemet är åtgärdat kan ni läsa mer om våra satsningar här.
Emballage och förpackningar står för en väldigt liten del av vår totala miljöpåverkan. Men lite kan alltid bli mindre! Därför har vi bytt ut alla våra plastpåsar mot förpackningar som är baserade på förnybar råvara – dvs en råvara som naturen kan producera om och om igen. Vårt långsiktiga mål: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria.

Energi

Vi har egen vindkraft.

Vi på Polarbröd vill göra världen lite godare. Det innebär bl a att vi arbetar för att minska våra avtryck på natur och miljö. Att ge lika mycket som vi tar. Det är därför vi har investerat i egen vindkraft. Rättare sagt på vindkraft från våra fyra vindkraftverk Aurora, Borealis, Stella och Polaris som stolt står och snurrar uppe på Bosjövarden och Mässingberget i Dalarna. Vårt långsiktiga mål: Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på förnybar el i hela koncernen. Foto: Magnus Caris

Transport

Påväg mot hållbara transporter.

Vi på Polarbröd vill att allt vårt bröd ska transporteras på ett hållbart sätt. Därför går de flesta transporterna med tåg. Helt enkelt för att det är det mest hållbara alternativet. De kortare sträckorna fram till din matbutik, kör våra brödbilar på biodrivmedel. Men bara fram till den dag då de kan köra på el istället. Vårt långsiktiga mål: Att vara 100 procent fossilfria.

Råvaror

Hållbara råvaror.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är råvaror Polarbröds största utmaning. Vi ställer om till att använda mjöl som är snällare mot naturen och samarbetar med andra för att jordbruket ska bli hållbart på lång sikt. Vårt långsiktiga mål: Hållbara råvaror i hela Polarbröd.