Framtidsreceptet

Vi på Polarbröd vill skapa möjligheter till ett gott och sunt liv för generationer framåt. Den största utmaningen med det är att jordens resurser är under stor stress. För att undvika att matsystemet kollapsar måste vi hitta ett hållbart sätt att leva. Därför lanserar vi Framtidsreceptet – ett årligen återkommande initiativ där vi på bred front söker lösningar på en hållbarhetsutmaning och sedan med hjälp av experter vidareutvecklar konkreta prototyper, tillgängliga för vem som helst att ta vidare tillsammans med personerna bakom idén.

Årets tema

Maten vi äter påverkar planeten och de val vi gör i vardagen kan göra stor skillnad. Årets utmaning är därför ”En mer hållbar måltid” och handlar om hur vi kan inspirera människor att äta mer varierat, vilket ger bönderna incitament att odla fler typer av grödor. Det handlar också om att få människor att slänga mindre mat.

Så här skapar vi Framtidsreceptet

Framtidsreceptet är ett initiativ som går ut på att kraftsamla och hjälpas åt att kavla ut en hållbar väg framåt. Ett sätt att reparera den skada planeten redan tagit. Vårt mål är att årligen presentera minst en konkret prototyp på en lösning för de viktigaste problemen. Så här ser processen ut.

1. Problemformulering

En specifik hållbarhetsutmaning adresseras årligen. Årets utmaning är ”En mer hållbar måltid” och handlar om hur vi kan inspirera människor att äta mer varierat, vilket ger bönderna incitament att odla fler typer av grödor. Det handlar också om att få människor att slänga mindre mat.

2. Sökfasen

När vi vet vilken utmaning vi fokuserar på ber vi allmänheten om hjälp med att hitta lösningar. Här får alla bidra! Studenter, konsumenter, matproducenter, kockar, lantbrukare, leverantörer. Vi samarbetar också med Europeiska Ungdomsparlamentet i samband med deras träff i Stockholm i slutet av november för att få deras idéer på lösningar. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi förändra världen.

3. De utvalda idéerna presenteras

Tillsammans med vår samarbetspartner MTF Labs beslutar vi vilka lösningar som har störst potential att bidra till ett mer hållbart matsystem. De utvalda idéerna presenteras och personerna bakom dessa bjuds in att vara delaktiga i det fortsatta arbetet.

4. Prototyper skapas och presenteras

Framtidsreceptet handlar om att skapa verkliga lösningar. Därför samarbetar vi med MTF Labs som är en växande global community med över 8500 innovatörer. Utifrån de utvalda idéerna sätter MTF Labs samman ett designteam som ansvarar för att ta vidare de starkaste idéerna och skapa minst en konkret prototyp som slutligen presenteras på ett event under våren.

Designteamet

För att förverkliga utvalda idéer och ta fram konkreta prototyper samarbetar vi med MTF Labs, en global community med över 8500 innovatörer med väldigt varierande bakgrund, kompetens och färdigheter. Många är akademiker, andra är experter från en mängd olika branscher. Deras innovatörer kommer från olika områden som livsmedelsproduktion, jordbruk, teoretisk fysik, politik, produktdesign, samhällsvetenskap, robotik och ekonomi. MTF Labs kommer att skräddarsy ett designteam med personer och den kompetens som krävs för att ta idéerna vidare och skapa minst en prototyp som presenteras vid ett event under våren.

Läs mer om MTF Labs