2023-11-23

Framtidsreceptet på Europeiska Ungdomsparlamentets session i Stockholm

24-26 november sjösätter Polarbröd det nya hållbarhetsinitiativ Framtidsreceptet i samband med Europeiska Ungdomsparlamentets event A Europe for all i Stockholm. Under helgen ska ett hundratal samhällsengagerade ungdomar få chansen att engagera sig i initiativet.

Framtidsreceptet går ut på att bjuda in allmänheten till att hitta lösningar på specifika hållbarhetsutmaningar. Tillsammans med experter ska idéerna vidareutvecklas till konkreta prototyper, tillgängliga för vem som helst att ta vidare tillsammans med personerna bakom.

Som startskott för projektet och årets utmaning, En mer hållbar måltid, närvara Polarbröd vid ett evenemang av den ideella föreningen Europeiska Ungdomsparlamentet för att samla in lösningar och idéer från hundratals ungdomar.

– Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi både involverar och engagerar yngre personer i att fortsätta driva omställningen inom matsystemet. Det är nödvändigt att vi som är äldre lyssnar på vad de kommande generationerna tycker, så att vi inte skapar lösningar för oss själva, säger Karin Bodin, koncern-vd.

För att skicka in förslag på lösning på årets hållbarhetsutmaning, samt för att läsa mer om initiativet och processen framåt, klicka här. Årets utmaning handlar om hur vi kan inspirera människor att äta mer varierat, vilket ger lantbrukare incitament att odla fler typer av grödor. Det handlar också om att få människor att slänga mindre mat.