Företagsfakta

Företagsfakta Polarbrödskoncernen

Polarbröd är ett visionärt svenskt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. Verksamheten syftar till att skapa möjligheter att äta gott och sunt, nu och i generationer.

Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Den består av Polarbrödsgruppen och två dotterkoncerner, Polarbröd och Polarrenen, som tillsammans har tolv dotterbolag. Koncernen har totalt 191 medarbetare som jobbar med allt från brödbakning och fastigheter till hållbar utveckling och förnybar energi.

  • Verksamheterna ska bedrivas resurseffektivt
  • Koncernen ska vara självförsörjande på förnybar energi
  • Vi strävar mot helt hållbara insatsvaror
  • Transporter, resande och möten ska präglas av hållbar mobilitet

Omsättning
1002 mkr

Antal fastigheter
Polarrenen har nio fastigheter.

Egen vindkraft
Våra fyra vindkraftverk producerade 30,2 GWh under 2020. Detta motsvarar mer el än bagerierna och hela koncernen förbrukade under året då vi inte bakade bröd i Älvsbyn efter branden i augusti.
Det är också på grund av branden som vår totala energianvändning har minskat.

Certifiering
Polarbröds bagerier är certifierade enligt BRC och ISO 14001. Bageriet i Bredbyn är KRAV-certifierat.

Verksamhetsorter
Vi finns i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Den 23 augusti 2020 utbröt en kraftig brand i bageriet i Älvsbyn. Anläggningen gick inte att rädda men vi har påbörjat återuppbyggnaden av ett nytt bageri. Den första etappen kommer att stå klar hösten 2021. Vi har också kommit i gång med produktion av smörgåsar i Älvsbyn.

Marknader och affärsområden
Vi erbjuder hårt och mjukt tunnbröd, portionsbröd och färdiga smörgåsar. Bröden säljs i svensk dagligvaruhandel, storhushåll och industri. Norge och Frankrike är våra två största exportländer och vi finns i ett tiotal ytterligare länder. Polarrenen verkar inom förnybar energi, fastigheter och leasing. Fastigheterna finns på orter längs Norrlandskusten.