• Företagsfakta

  Polarbröd är ett visionärt svenskt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. Verksamheten syftar till att skapa möjligheter att äta gott och sunt, nu och i generationer.

  Under de 46 år det moderna företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd. 2017 omsatte Polarbröd 885 miljoner kronor och bakade drygt 40 000 ton bröd med hjälp av 346 medarbetare. Polarbröds huvudkontor och största bageri ligger i Älvsbyn. I Bredbyn bakas mjukt och hårt tunnbröd i världens största tunnbrödsbageri.

  I Umeå finns ett kommunikationskontor och här verkar huvudägarna och femte generationens bagarbarn, Karin Bodin och Anna Borgeryd. Systrarna är verksamma i moderbolaget Polarbrödsgruppen, vars uppgift är att stötta och främja flödena i koncernen. Karin Bodin är koncern-vd och Anna Borgeryd är chefsstrateg. Vd för Polarbröd är Anders E Johansson. Sammantaget arbetar fler än 525 personer i nära anknytning till koncernen.

  Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

  Miljö, hygien och kvalitet

  Polarbröds båda bagerier är certifierade enligt BRC, British Retail Consortium, en standard för ökad produktsäkerhet och hygien. BRC ställer höga krav på företagets kvalitetssystem, på process- och produktionsstyrning, anläggning och medarbetare. Alla arbetsmoment och hur de ska utföras måste finnas noggrant dokumenterade. Sedan år 2000 har vi systematiskt mätt vår miljöbelastning. Under 2009 certifierade vi oss enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Bageriet i Bredbyn är KRAV-certifierat sedan 2007.

  Vår marknad

  Polarbröds största och viktigaste marknad är svensk dagligvaruhandel som står för 65 procent av försäljningen. Här jobbar vi med Polfärskt säljande bröddistribution AB, en rikstäckande organisation inom brödförsäljning och distribution. Storhushåll och industri står för 14 procent av försäljningen. Inom storhushåll arbetar Polarbröd med Säljpartner Häll & Co.

  Export står för närmare 21 procent av försäljningen. Norge och Frankrike är de två största exportländerna, där våra huvudpartners heter Findal & Krogh (Norge) och CINRJ Group Original VD (Frankrike).

  Polarbröd har 16,4 procent av den svenska matbrödsmarknaden för mjukt bröd och är marknadsledare inom brödkakor, mjukt och hårt tunnbröd. 61 procent av brödkakor, 76 procent av mjukt tunnbröd och 43 procent av hårt tunnbröd som säljs i svensk dagligvaruhandel, kommer från Polarbröd. (Källa: AC Nielsen, Helår 2017)