Företagsfakta

Företagsfakta Polarbrödskoncernen

Polarbröd är ett visionärt svenskt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. Verksamheten syftar till att skapa möjligheter att äta gott och sunt, nu och i generationer.

Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Den består av Polarbrödsgruppen och två dotterkoncerner, Polarbröd och Polarrenen, som tillsammans har tolv dotterbolag. Koncernen har totalt 331 medarbetare som jobbar med allt från brödbakning och fastigheter till hållbar utveckling och förnybar energi.

  • Verksamheterna ska bedrivas resurseffektivt
  • Koncernen ska vara självförsörjande på förnybar energi
  • Vi strävar mot helt hållbara insatsvaror
  • Transporter, resande och möten ska präglas av hållbar mobilitet

Omsättning
1269 mkr

Produktionsvolym
Vi bakar drygt 41 000 ton bröd per år.

Antal fastigheter
Polarrenen har nio fastigheter.

Egen vindkraft
Våra fyra vindkraftverk producerade 27,2 GWh under 2019, vilket motsvarar 79 procent av koncernens behov under året.

Certifiering
Polarbröds bagerier är certifierade enligt BRC och ISO 14001. Bageriet i Bredbyn är KRAVcertifierat.

Verksamhetsorter
Vi finns i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå.

Antal anställda – köns- och åldersfördelning
Vi är 331 anställda. Medelålder 42 år.
Könsfördelning 50 % kvinnor, 50 % män.

Marknader och affärsområden
Polarbröd är Sveriges tredje största brödproducent. Vi erbjuder hårt och mjukt tunnbröd, portionsbröd och färdiga smörgåsar. Bröden säljs i svensk dagligvaruhandel, storhushåll och industri. Norge och Frankrike är våra två största exportländer och vi finns i ett tiotal ytterligare länder. Polarrenen verkar inom förnybar energi, fastigheter och leasing. Fastigheterna finns på orter längs Norrlandskusten.