Företagsfakta

Företagsfakta Polarbrödskoncernen

Polarbröd är ett visionärt svenskt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. Verksamheten syftar till att skapa möjligheter att äta gott och sunt, nu och i generationer.

Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Den består av Polarbrödsgruppen och två dotterkoncerner, Polarbröd och Polarrenen, som tillsammans har tolv dotterbolag. Koncernen har totalt 261 medarbetare som jobbar med allt från brödbakning och fastigheter till hållbar utveckling och förnybar energi.

Omsättning
955 mkr

Antal fastigheter
Polarrenen har tolv fastigheter.

Egen vindkraft
Polarbrödskoncernen har, genom dotterbolaget Polarkraft, investerat i egna vindkraftverk och idag äger vi fem. Koncernen producerar nu mer förnybar energi än vad vi använder. Våra vindkraftverk producerade mer är 28 GWh under 2021

Certifiering
Polarbröds bagerier är certifierade enligt BRC och ISO 14001. Bageriet i Bredbyn är KRAV-certifierat. Våra bröd upplever kraven för Från Sverige-märkning.

Verksamhetsorter
Vi finns i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå.

Marknader och affärsområden
Vi erbjuder hårt och mjukt tunnbröd, portionsbröd och färdiga smörgåsar. Bröden säljs i svensk dagligvaruhandel, storhushåll och industri. Vår huvudsakliga export går idag till Norge. Polarrenen verkar inom förnybar energi, fastigheter och leasing. Fastigheterna finns på orter längs Norrlandskusten.