Företagsfakta Polarbrödskoncernen

Polarbröd är ett visionärt svenskt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. Verksamheten syftar till att skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer.

Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Den består av Polarbrödsgruppen och två dotterkoncerner, Polarbröd och Polarrenen, som tillsammans har fjorton dotterbolag. I koncernen finns också det nystartade bolaget PolarVentures som ska investera i bolag och utvecklingsprojekt inom matsystemet. Koncernen har totalt 268 medarbetare som jobbar med allt från brödbakning och fastigheter till hållbar utveckling och förnybar energi.

Omsättning
1308 Mkr

Antal fastigheter
Polarrenen har 14 fastigheter.

Egen vindkraft
Polarbrödskoncernen har, genom dotterbolaget Polarkraft, investerat i egna vindkraftverk och idag äger vi fem. Koncernen producerar nu mer förnybar energi än vad vi använder. Våra vindkraftverk producerade  31,9 GWh under 2023.

Certifiering
Polarbröds bagerier är certifierade enligt BRC och ISO 14001. Bageriet i Bredbyn är KRAV-certifierat. Våra bröd uppfyller kraven för Från Sverige-märkning.

Verksamhetsorter
Vi finns i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå.

Marknader och affärsområden
Vi erbjuder hårt och mjukt tunnbröd, portionsbröd och färdiga smörgåsar. Bröden säljs i svensk dagligvaruhandel, storhushåll och industri. Vår huvudsakliga export går idag till Norge. Polarrenen verkar inom förnybar energi, fastigheter och leasing. Fastigheterna finns på orter längs Norrlandskusten. Det nystartade bolaget PolarVentures som ska investera i bolag och utvecklingsprojekt inom matsystemet. Allt vi gör inom Polarbrödskoncernen ska bidra till omställning mot en uthållig försörjning.