Bedriftsfakta Polarbrödskonsernet

Polarbröd er en visjonær familiebedrift hvis historie strekker seg over mer enn 100 år. Virksomheten sikter mot å skape muligheten til å spise sunt og godt, nå og i generasjoner.

Polarbrödkonsernet stammer fra en lang tradisjon med norrlandsk entreprenørskap og handlingskraft. Den består av Polarbrödgruppen og to datterkonsern; Polarbröd og Polarrenen, som tilsammen har 12 datterselskap. Konsernet har totalt 365 medarbeidere som jobber med alt fra baking av brød til bærekraftig utvikling og fornybar energi.

• Virksomhetene skal drives ressurseffektivt

• Konsernet skal være selvforsynt med fornybar energi

• Vi jobber for fullstendig bærekraftige råvarer

• Transport, reiser og møter skal bære preg av bærekraftig mobilitet

Omsetning

Produksjonsvolum

Vi baker nesten 40 000 tonn brød pr år.

Eiendom

Polarrenen har ni eiendomsforetak

Egen vindkraft

Våre fire vindkraftverk produserte 26,1 GWh i 2018, noe som tilsvarer 79% av konsernets totale behov det året.

Sertifisering

Polarbröds bakerier er sertifisert i henhold til BRC og ISO 14001. Bakeriet i Bredbyn er også KRAVsertifisert.

Virksomhetsområder

Vi finnes i Älvsbyn, Bredbyn og Umeå.

Antall ansatte – alder og kjønnsdeling

Vi er 365 ansatte, med en snittalder på 42 år.

Kjønnsfordeling 49 % kvinner, 51 % menn.

Merknader og arbeidsområder

Polarbröd er Sveriges tredje største brødprodusent. Vi tilbyr myke og harde tynnbrød, porsjonsbrød og ferdigsmurte smørbrød.

Norge og Frankrike er våre to største eksportland, og Polarbröd finnes i ytterligere et titalls andre land. Polarrenen jobber innenfor områder med fornybar energi, eiendom og leasing. Eiendommene finnes på steder langs kysten av Norrland.