Polarbröd retningslinjer for behandling av personopplysninger

Polarbröd er ansvarlig for riktig håndtering av personopplysninger på denne webplattformen. Vi er veldig opptatt av din sikkerhet og at personopplysninger vi mottar fra deg håndteres etter de grunnleggende prinsipper som det referes til i ”Databehandleravtalen”

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til deg som privatperson. For oss er det viktig at du føler deg trygg når du betror Polarbröd dine personopplysninger. Vi benytter personopplysningene kun til bestemte formål, som f.eks i forbindelse med service og support, ved håndtering av reklamsjoner, avslutte avtaler eller informere om tjenester, tilbud og vår virksomhet.

Samtykke
I de tilfeller det kreves innhenter Polarbröd ditt samtykke før vi benytter dine personopplysninger. I den anledning får du informasjon om saksbehandlingen, som f.eks hvilke rettigheter du har, hvem som er ansvarlig for saksbehandlingen, til hvilke formål opplysningene vil bli benyttet og hvor lenge opplysningene vil bli lagret. Du har alltid mulighet til å tilbaketrekke ditt samtykke.

Dine rettigheter
Du har på forespørsel krav på å få informasjon om hvilke personopplysninger vi benytter i saksbehandlingen, samt få rettet opp eventuelle feilaktige opplysninger. Videre har du mulighet til å komme med invendinger og begrense bruken, samt få dine personopplysninger slettet eller flyttet.

Du har også på forespørsel krav på, kostnadsfritt en gang pr år, å få informasjon om Polarbröd benytter din personopplysninger i saksbehandling. Om saksbehandlingen ikke er avsluttet, vil du motta informasjon om hvilke opplysninger som benyttes, fra hvor de innhentes, til hvilke formål opplysningene benyttes og hvem som har tilgang til opplysningene, Polarbröd vil på forespørsel eller på eget initiativ rette opp feilaktig informasjon.

Ved forespørsler vil vi, før vi gir ut personopplysninger, sikre oss at opplysninger gis til riktig person. I første omgang vil vi sende deg en mail via din digital postkasse eller be deg komme til oss fysisk slik at du kan legitimere deg. Andre alternativ er å sende informasjonen i brev til adressen du er registert på i folkeregisteret.

Om du ønsker å vite om Polarbröd benytter personopplyninger om deg i forbindelse med saksbehandlinger kan du kontakte oss på mail salg@finkrogh.no, tlf. 477 00 266 eller pr brev til Findal & Krogh AS, Gråterudveien 1, 3036 Drammen.

Sosiale medier
Følg oss på sosiale medier via Facebook og Instagram.

Du kan følge Polarbröd Norge på

Facebook som Polarbrød Norge

Instagram som polarbrodnorge

På disse plattformene har Polarbröd kun ansvar for eventuelle personopplyninger som vi selv publiserer, og ikke personopplysninger som andre publiserer.

Nye Databehandlingsavtalen

Den 25. mai 2018 trer den nye Databehandlingsavtalen (GDPR) i kraft og erstatter personopplysningsloven (POL). Formålet med POL var å bidra til at personopplysninger ble behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet. GDPR stiller strengere krav til hvordan bedrifter håndterer personopplysninger, dette vil forbedre hver enkelt sine rettingheter.