Økonomisk ansvar

Polarbröd jobber med en langsiktig bærekraftig vekst. God økonomi er en forutsetning for alle gode bedrifter.

Vi legger grunnlaget for langsiktig stabilitet og handlingskraft ved å tilby attraktive, smarte og effektive produkter. Derfor jobber vi alltid mot lønnsom vekst, men vi vil gjøre det innenfor bærekraftige rammer.

Et økonomisk sunt selskap som går med overskudd, har aldri vært et mål i seg selv, men snarere et middel for å kunne fremme andre gode verdier: etisk forsvarlige, velsmakende og sunne produkter, gode arbeidsplasser i små kommuner i Norrland, langsiktighet, handlekraft og uavhengighet. Polarbröd ønsker å være en positiv kraft med lokal forankring i de kommuner hvor vi holder til og gjør investeringer i.

Les mer om arbeidet med økonomisk ansvarlighet i vårt hållbarhetsredovisning 2018.