2023-11-23

Polarbröd skapar nytt hållbarhetsinitiativ

Jordens resurser är under stor press och livsmedelssektorn beräknas stå för 20–30 procent av de globala utsläppen*. Det finns ett stort behov av att skynda på omställningen hur vi odlar, distribuerar och konsumerar mat. Därför presenterar Polarbröd Framtidsreceptet, ett nytt hållbarhetsinitiativ som fokuserar på samverkan för att kavla ut en mer hållbar väg framåt.

Framtidsreceptet är ett årligt initiativ där Polarbröd bjuder in allmänheten till att hitta lösningar på specifika hållbarhetsutmaningar. Tillsammans med experter ska idéerna vidareutvecklas till konkreta prototyper, tillgängliga för vem som helst att ta vidare tillsammans med personerna bakom.

Bakom initiativet står även den globala innovationshubben MTF Labs som samarbetar med tusentals innovatörer, akademiker och forskare. Tillsammans kommer Polarbröd och MTF Labs välja ut vilka idéer som har störst potential att göra matsystemet mer hållbart och därefter skapa prototyper för vidareutveckling.

– Vi behöver jobba tillsammans för att hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som livsmedelssektorn står inför. Med Framtidsreceptet vill vi vara med och skapa konkret förändring. Genom att samarbeta med forskare och globala experter inom innovation och allmänheten vill vi skapa en kraft som kan bidra till förändring och konkreta lösningar, säger Polarbröds koncern-vd Karin Bodin.

Polarbröd har tidigare arbetat med Utstickarpriset som instiftades 2012 för att hylla modiga människor som går sin egen väg och gör skillnad i omställningen till en hållbar framtid. Framtidsreceptet är en framåtriktad vidareutveckling av Utstickarpriset.

– Vi är väldigt stolta över de människor som vi haft tillfälle att hylla genom Utstickarpriset. Nu handlar det om att tillsammans hitta lösningar på dom problem inom matsystemet som blir allt mer överhängande, berättar Karin.

 

*https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/vad-sager-forskningen/klimat/vad-vi-ater-paverkar-klimatet