Riktlinjer för Framtidsreceptet

Välkommen till Framtidsreceptet, ett samarbete mellan Polarbrödsgruppen och MTF Labs i syfte att skapa ett mer långsiktigt hållbart matsystem. Välkommen med dina idéer enligt följande riktlinjer:

 • Framtidsreceptet handlar om samarbete och är inte en tävling. Det finns inga vinnare eller priser, bara erkännande och möjligheten att se din idé utvecklas och eventuellt förverkligas i syfte att bidra till en bättre värld.
 • Vi vill ta del av originella idéer som bidrar till ett mer långsiktigt hållbart matsystem. Beskriv din idé med så många eller så få detaljer du vill, men det ska vara tydligt hur idén adresserar frågor som rör hållbar livsmedelsförsörjning.
 • Du kan lämna in din idé som text, video eller ljudinspelning via länkarna här på hemsidan.
 • Även om det är oundvikligt att många idéer kommer att vara väldigt snarlika, är din idé din egen. Alla immateriella rättigheter för de inlämnade idéerna kvarstår hos idéns upphovsperson. Om idén väljs ut för att utvecklas vidare kommer du att ges erkännande på vederbörligt sätt.
 • Om din idé väljs ut och du vill vara anonym så kan du välja att vara det.
 • Om din idé väljs ut kan du komma att kontaktas angående möjligheten att ingå i designteamet och delta i utvecklingsprocessen för prototypen.
 • Det är frivilligt att ingå i designteamet och du kommer att få erkännande för ditt bidrag.
 • Eventuell framtida kommersiell användning av prototyper kräver tillstånd från designteamet och upphovspersonen till idén kommer att ges vederbörligt erkännande.
 • Upphovspersonerna till de utvalda idéerna kommer att uppmärksammas i kommunikation runt initiativet, presentationer och dokumentation.
 • Polarbröd och MTF Labs kan komma att visa upp de utvecklade idéerna, men då med  erkännande till upphovspersonerna. Det kan innebära att visa upp utvalda idéer i sociala medier, i nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial.
 • Alla personuppgifter som samlas in under inlämningsprocessen hanteras i enlighet med GDPR och används endast i syfte för Framtidsreceptet. Du har rätt att när som helst få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter. Genom att skicka in din idé samtycker du till att dina uppgifter behandlas i enlighet med dessa villkor.
 • Deltagarna ger Polarbrödsgruppen och MTF Labs en icke-exklusiv, upphovsrättsfri licens att använda idén inom ramen för initiativet Framtidsreceptet.
 • Genom att skicka in din idé förbinder du dig att följa dessa riktlinjer och ger ditt samtycke till att din idé används och utvecklas inom initiativet Framtidsreceptet.

Tack för ditt intresse och ditt bidrag till en hållbar utveckling av matsystemet. Vi ser med spänning fram emot dina innovativa idéer!

Ladda upp din film här

Beskriv din idé i text här

Tillbaka till polarbrod.se/framtidsreceptet