2021-06-17

Utstickarpriset 2013 – Ellen MacArthur- från världsomseglare till förändringsagent mot cirkulär ekonomi

I höst delar vi ut Utstickarpriset för tionde gången för att hylla modiga människor som gör skillnad i omställningen till en hållbar framtid. I samband med tioårsjubileet passar vi på att minnas några av våra tidigare utstickare. Denna gång riktar vi ljuset mot 2013 års vinnare: Dame Ellen MacArthur.

I november 2013 delade Polarbröd ut Utstickarpriset till Dame Ellen MacArthur. Priset överlämnades personligen vid en ceremoni i residenset hos Sveriges dåvarande ambassadör i London.

Som professionell seglare är Ellen MacArthur framför allt känd för att 2005 ha satt rekord i ensamsegling runt jorden. Hon adlades dagen efter att hon gick i mål och tilldelades även franska hederslegionen av Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy. År 2010 slutade hon sin kappseglingskarriär och grundade Ellen MacArthur-stiftelsen, vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonomi.

– Ellen MacArthur prisades för sitt aktiva ledarskap och engagemang för en cirkulär ekonomi mot en hållbar användning av våra resurser. Ett system där avfall på sikt inte existerar. Hennes resa började på havet, som ensamseglare, där överlevnad just handlar om att kunna leva på begränsade resurser. I dag, knappt tio år efter att hon mottog Utstickarpriset kan vi se att hennes uthållighet har gett resultat, säger Karin Bodin, koncern-vd på Polarbröd.

Ellen MacArthur-stiftelsen har bland annat tillsammans med Europakommissionen tagit fram ett manifest för effektivt resursanvändande, och hundratals regeringar, företag, universitet och organisationer har anslutit sig till stiftelsens senaste åtagande tillsammans med FN – att tillsammans skapa en ekonomi där plast aldrig blir avfall utan uteslutande används i ett cirkulärt system. Temat för årets Utstickarpris är just samverkan.

– Samarbete och samverkan är avgörande för att vi ska kunna ta itu med några av de största globala utmaningarna vi för närvarande står inför, såsom klimatförändringarna och hoten mot den biologiska mångfalden. Vi använder de verktyg och den kraft som en cirkulär ekonomi ger oss för att tänka i system och samarbeta för en motståndskraftig och framgångsrik transformation. Det är bara tillsammans som vi kan accelerera och skala upp de lösningar som människor efterfrågar, säger Dame Ellen MacArthur.

 

Vinnarmotiveringen 2013:
“Få personer vet mer om vad det verkligen innebär att förlita sig på begränsade resurser för att överleva. Resan började på havet, som ensamseglare runt jorden. Det krävde mod, stark vilja och uthållighet. Dagens kamp är större – att uppnå ett samhälle som inte slösar på resurser, där begrepp som avfall inte existerar och där vi genom cirkulär hushållning säkrar en uthållig försörjning. Vinnaren av Utstickarpriset 2013 är Ellen MacArthur. Hon står för allt som priset premierar: handlingskraft, uthållighet, hänsynstagande samt modet att sticka ut för att förändra världen. Ellen MacArthur visar kort och gott ett ”bra ledarskap för hela världen”.