2021-07-01

Utstickarpriset 2015 – Artur Granstedt

I höst delar vi ut Utstickarpriset för tionde året i rad för att hylla modiga människor som går sin egen väg och gör skillnad i omställningen till en hållbar framtid. På tio år har det hänt otroligt mycket. Vi tar därför tillfället i akt att minnas tillbaka till några av våra tidigare utstickare. Denna gång lyfter vi en pionjär inom biodynamiskt och ekologiskt jordbruk: Artur Granstedt.

Året var 2015 och vi hade samlats på Södra teatern i Stockholm för en dag av seminarier och en avslutande festkväll med utdelning av Utstickarpriset inom temat Nytänkande inom jordbruk. De tre starka finalisterna för året var Min Farm, Gunnar Rundgren och Artur Granstedt.

Temat för året fokuserade på de livsavgörande utmaningar mänskligheten står inför när det gäller att ställa om till ett hållbart jordbruk och en livsmedelsförsörjning som därmed kan fungera i längden ­– och när juryns motivering väl började läsas upp så stod det snabbt klart att det var just Artur som denna gång skulle hyllas för sina viktiga insatser:

”Årets Utstickare är en sann nytänkare inom jordbruk. Han har förenat forskning med rådgivning till lantbrukare som vill odla hållbart, och har gjort stora insatser för att rädda Östersjön. Genom både vetenskapliga studier och konkret arbete med kretsloppsjordbruk har han visat att en omställning till uthållig matförsörjning inom planetära gränser är både möjlig och nödvändig. På ett modigt sätt står årets pristagare upp för viktiga principer, har en helhetssyn på miljö och klimat och ett engagemang som omfattar också framtida generationers väl.”

Artur belönades därmed med pokalen Revolution designad av Rodrigo García González. När vi idag hör av oss till Artur för att berätta om 10-års jubiléet passade vi på att fråga om hans tankar kring just samverkan som årets tema:

– Så bra initiativ. Det var med stor tacksamhet jag fick mottaga Utstickarpriset 2015 för arbetet med ett framtida jordbruk som kan vända utvecklingen för jord, mat, hav och klimat. Samtidigt inser jag att varken kunskap eller visioner hjälper om vi inte hjälps åt att skapa en stark samverkan mellan alla goda krafter. Det gäller inte minst inom jordbruk och mat där den omställning som är nödvändig kräver en kraftfull samverkan över hela jorden. 

Artur Granstedt, till höger, tar emot Utstickarpriset 2015 inom temat Nytänkande inom jordbruk. Finalisterna Stephen Lynam, Gunnar Rundgren och Artur Granstedt.

Sedan Utstickarpriset instiftades 2012 har vi har lärt oss väldigt mycket, framförallt att vi behöver kroka arm vad gäller kunskap och förståelse för att se helheten. För att nå målet om ett hållbart samhälle krävs samverkan mellan människor, företag och länder. I år vill vi prisa någon eller några som visar exempel på just detta – samverkan på global, nationell, regional eller lokal nivå.

– Jag hoppas på att få mötas till höstens jubileum, Utstickarpriset 10 år, avslutar Artur.

Det hoppas verkligen vi också!

 

Läs mer om Utstickarpriset, tidigare vinnare och årets tema här.