Vad är nästa steg för att nå målet ”Förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller förnybara?”

Vi tittar parallellt på olika råvaror och samarbetar med andra aktörer för att utreda möjligheten att tillverka påsar från svenska skogsrester. Detta är dock bara en del av resan. På längre sikt behöver vi även titta på material som är nedbrytbart eller helt cirkulerande så att det inte riskerar att bli kvar i naturen.

Visa alla frågor och svar.