Hållbara måltidslösningar

För att kunna fortsätta njuta av god mat och samtidigt ta hand om vår planet behöver vi ändra vad vi äter. Vi på Polarbröd vill skapa möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer. Därför erbjuder vi hållbara recept och måltidslösningar.

Här hittar du våra klimatberäknade recept

Din klimatbudget för mat

Vi har klimatberäknat flera av våra mest populära recept för att det ska vara enklare att göra hållbara val.

När vi visar klimatpåverkan för våra recept visar vi samtidigt hur stor andel en portion av receptet utgör av en persons totala klimatbudget för mat. Vi vill nämligen göra det enklare för dig att förstå siffrorna. När vi har definierat klimatbudgeten – en persons rekommenderade dagliga utsläpp från mat – har vi utgått från en halvering av dagens klimatpåverkan (från två till ett ton koldioxidekvivalenter). Det innebär att en persons klimatbudget för mat rymmer utsläpp av 2,7 kg koldioxidekvivalenter per dag. Vi baserar detta på resonemanget som Naturvårdsverket, RISE och SLU för i diskussionsunderlaget Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Med hjälp av klimatpåverkan och procentsiffran intill receptet kan du alltså se vilket utsläpp måltiden ger och hur stor del av din totala klimatbudget för mat det är. Ju lägre siffror desto bättre!

Brödets klimatpåverkan

Bröd är bland av de mest klimatsmarta livsmedlen vi kan äta. Det görs av spannmål som har låg klimatpåverkan, odlas på våra breddgrader, transporteras korta sträckor, kräver lite vattentillgång och ger mycket näring i förhållande till vikt. Det är med andra ord ett livsmedel vi kan äta med gott samvete när vi tänker på miljö och klimat.

Trots den låga utgångspunkten finns det mycket vi inom brödbranschen kan göra för att baka bröd på ett mer hållbart sätt, så att även kommande generationer har möjlighet att leva och äta gott.

Vi vill göra det enklare för dig att njuta av vårt bröd och samtidigt göra hållbara val. Därför har vi klimatberäknat några av våra produkter och flera av våra recept, så att det är lätt att se vilket avtryck de har på klimatet. Beräkningarna är gjorda av forskningsinstitutet RISE och täcker in brödets resa från jord tills det förpackats och frysts. När vi jämför klimatavtrycket med tidigare beräkningar kan vi se att det minskat. Tack vare satsningar inom våra fokusområden har klimatpåverkan för en av våra populäraste produkter, Rågkakan, minskat med drygt 20 procent sedan 2008. Produktionen av ett kilo Rågkaka genererar 0,4 kilo koldioxidekvivalenter.

 

Vår proteinstrategi

För att nå vårt mål att vara långsiktigt hållbara är det viktigt att de råvaror vi använder oss av ska vara hållbara. Protein är en viktig del av kosten och vilken typ av protein du väljer att äta har betydelse för både ditt och planetens välmående. Därför har vi tagit fram en proteinstrategi; en guide för hur vi alla kan göra bättre val med mindre påverkan på vår planet. Proteinstrategin använder vi oss av när vi utvecklar nya produkter, tar fram nya recept och mackor, när vi planerar inköp av råvaror och i vår kommunikation mot konsumenter. Vår förhoppning är att den också kan inspirera och guida dig i vilka proteiner du använder hemma.

Läs vår proteinstrategi här