Hållbara måltidslösningar

För att kunna förse jordens växande befolkning med mat som är både hälsosam och hållbar krävs det att vi ställer om. Vi behöver ställa om vår kosthållning, förbättra livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet.

I januari 2019 lanserades rapporten Our Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems, som handlar om global hälsa, kost och miljö. Den beskriver hur vi på en övergripande nivå behöver ställa om vad vi äter för att ta hänsyn till både människans och planetens välmående och överlevnad. Vi måste minska kött- och sockerkonsumtionen med cirka 50 procent och mer än fördubbla intaget av nötter, frukt, grönsaker och baljväxter. Ifall vi ställer om kosten enligt rapportens slutsatser kan vi förbättra hälsan för individen och globalt sett förhindra cirka 11 miljoner förtida dödsfall per år. Vi inspireras av rapporten och arbetar med att erbjuda mer hållbara måltidslösningar och recept.

Ett steg i det arbetet är att kartlägga klimatavtrycket från våra produkter och recept. Vi har gjort livscykelanalyser för våra produkters koldioxidutsläpp vid ett flertal tillfällen. Den senaste gjordes 2018 på våra storsäljande produkter Rågkaka, Polarkaka, Jubileumskaka och Sarek. Analysen fokuserade på avtrycken från våra fokusområden råvaror, transporter, energi och förpackningar.

Analysen visade att utsläppen minskat betydligt jämfört med tidigare år. Rågkakans klimatavtryck har minskat med hela 24 procent mellan 2008 och 2018. Det är tydligt att råvarorna står för den största delen av klimatavtrycket och det är också där vi minskat avtrycket mest. Det är framförallt övergången till mjölsorter som odlas på ett mer effektivt och hållbart sätt som bidragit till minskningen.

För att hjälpa dig som konsument att göra mer hållbara val har vi även inlett ett arbete att klimatberäkna våra mest populära recept. Det kommer du att kunna se mer av här på vår hemsida inom kort.

Proteinstrategi

För att nå vårt mål att vara långsiktigt hållbara 2022 är det viktigt att de råvaror vi använder oss av ska vara hållbara.

Hur mycket och vilka proteiner vi äter har en stor påverkan på klimat och miljö, och det är viktigt att vi rör oss mot mer hälsosamma och miljövänliga alternativ. Med det som bakgrund har vi tagit fram en proteinstrategi; en guide för hur vi alla kan göra bättre val med mindre påverkan på vår planet. Tanken är att vi ska utgå från strategin när vi utvecklar nya produkter, tar fram nya recept och mackor, när vi planerar inköp av råvaror och i vår kommunikation mot konsumenter. Den guidar oss även i t ex sponsring och när vi anordnar evenemang. Vår förhoppning är att den också kan inspirera och guida dig i vilka proteiner du använder hemma.

Polarbröds proteinstrategi.