Bærekraftige måltider

For å kunne forsyne jordens raskt voksende befolkning med mat som både er sunn og bærekraftig må vi omstille oss. Vi må endre vårt kosthold, forbedre matproduksjonen og redusere matsvinn.

I januar 2019 presenterte EAT-Lancet kommisjonen en rapport som het ”Our Food in The Anthropocene”. Denne rapporten handlet om helse, miljø og kosthold i et globalt perspektiv. Rapporten beskriver hvordan vi på et generelt nivå må endre hva vi spiser for å ta hensyn til menneskene og planetens overlevelse og fremtid.

Vi må redusere kjøtt- og sukkerinntaket med cirka 50%, og mer enn doble inntaket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgvekster. Om vi legger om vårt kosthold slik rapporten beskriver kan vi ikke bare bedre helsen for individet, men i et globalt perspektiv forhindre at 11 millioner mennesker dør for tidlig hvert år. Vi blir inspirert av denne rapporten, og jobber med å tilby mer bærekraftige måltidsløsninger og oppskrifter.

Et steg i denne prosessen er å kartlegge klimaavtrykket fra våre produkter, og oppskrifter. Vi har flere ganger kjørt analyser på våre produkters karbondikosidutslipp, hvor vi har sett på hele livssyklusen. Den siste analysen ble gjort i 2018 på flere av våre største varianter. Analysen fokuserte på avtrykk fra fokusområdene våre; råvare, transport, energi og forpakning.

Analysen viste at utslippene er vesentlig redusert sammenlignet med tidligere år. En av storselgerene i Sverige, Rågkakan, har redusert sine utslipp med hele 24% i perioden fra 2008 til 2018. Det er tydelig at det er råvarene som står for det største klimaavtrykket, det er også her den største gevinsten er. Det er først og fremst overgangen til melsorter som dyrkes på en mer effektiv og bærekraftig måte som har bidratt til reduksjonen av utslipp.

For å hjelpe deg som forbruker å gjøre flere og mer bærekraftige valg har vi startet et arbeid med å klimaberegne våre mest populære oppskrifter. Dette kommer du til å se resultatene av på vår hjemmeside om ikke lenge.

Proteinstrategi

For å nå vårt mål i 2022 om å være langsiktig bærekraftige, er det viktig at de råvarer vi benytter også er bærekraftige.

Hvor mye og hvilke proteiner vi spiser har en stor innvirkning på klima og miljø, og det er viktig at vi beveger oss mot sunnere og mer miljøvennlige alternativer. Med bakgrunn i nettopp dette, har vi konkretisert en proteinstrategi. Dette er en guide for hvordan vi skal gjøre bedre valg for å verne om vårt miljø og vår planet.

Tanken er at vi skal bruke denne guiden som grunnsten når vi utvikler nye produkter, lager nye oppskrifter og sandwicher, når vi planlegger innkjøp av råvarer og i vår kommunikasjon ut til våre forbrukere. Strategien skal til og med guide oss når vi sponser et event eller selv arrangerer noe. Vårt håp er at den også kan inspirere og guide deg i hvilke proteiner du bruker der hjemme.

Polarbröds proteinstrategi.