När ni säger att ni vill bidra till en uthållig försörjning, vad är nästa steg?

Detta är ett arbete som pågår dagligen i vår ständiga strävan att bli bättre. Vi arbetar också med målen 100% fossilfria transporter, förnybara förpackningar och självklart med hållbara råvaror till våra produkter. Ta gärna del av våra mål och framtidsvisioner i Polarbröds senaste hållbarhetsredovisning.

Visa alla frågor och svar.