Manifest

Polarbröd springer ur en stolthet över norrländsk brödkultur, och en önskan om att dela den med fler.

Doften av bagarstuga kan vissa dagar bädda in hela Älvsbyn. Det var där allt startade och det är där vi fortsätter att baka bröd och göra smörgåsar att njuta av varje dag. Vi människor har ätit spannmål i tusentals år, ursprungliga livsmedel som är tillgängliga, enkla, sunda och goda. I Polarbröd är vi ärliga och noggranna med våra ingredienser. Vi erbjuder både grova och fina bröd för olika behov och smaker. Vi tror att livets mening ibland kan vara en varm kopp och en macka.

Det kan kännas skönt med det enkla, för 2010-talet är en omvälvande tid. Mänskligheten har aldrig varit större eller mer välutbildad. Samtidigt ser vi tecken på att det moderna samhället inte är uthålligt, att vi nu i många länder undergräver våra egna livsförutsättningar genom hur vi försörjer oss. Här vill vi göra skillnad. Vår dröm är att skapa möjligheter att äta gott och sunt, nu och i generationer. Därför lovar vi att göra allt vi kan för att råvarorna till den mat vi erbjuder ska framställas etiskt och i samklang med naturen, så att de kan mätta oss på ett välgörande sätt.

Vår strävan är att på bästa sätt göra Polarbröd och våra smörgåsar tillgängliga så färska som möjligt. Därför fryser vi våra produkter när de är som färskast och tinar upp dem så nära ätögonblicket vi kan. På så sätt behöver vi inte använda konstgjorda konserveringsmedel och kan också minska svinnet. Att slänga mat är ett av de största slöserier vi människor ägnar oss åt. Att i rätt mängd och i rätt tid få fram förstklassig mat till dem som ska äta den är en utmaning. Vi vill göra just det. Och vi vill göra det på ett sätt som kan hålla långt in i framtiden. Därför lovar vi att göra allt vi kan för att våra transporter ska ske med förnybara drivmedel och våra förpackningar ska tillverkas av förnybara råvaror.

Att göra mycket av lite är en grundläggande filosofi i Polarbröd. Från den dagen morfarsfar bytte en spark mot ett kilo jäst har vi förlitat oss på norrländskt envishet och uppfinningsrikedom för att skapa största möjliga brödnjutning med minsta möjliga resursanvändning. Därför är det en självklarhet för oss att våra bagerier drivs av förnybar el, och att vi hela tiden arbetar med att bli mer effektiva i alla delar av vår verksamhet. Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. God ekonomi är grunden för gott företagande. Smarta lösningar gör det möjligt för oss att förnya oss, och vi vill vara med och bevara så mycket som möjligt av den moderna världens fördelar. Därför har vi investerat mer än 150 miljoner kronor i att bygga egna vindkraftverk som tillför elnätet lika mycket förnybar energi som vi förbrukar. Vi vill vara en positiv kraft i omställningen också genom samarbeten. Vi blir fler och fler som inser att vårt sätt att leva inte får förstöra framtida generationers möjligheter att äta och leva gott. Vi lovar att fortsätta utvecklas, hushålla, investera och uppfinna — grundförutsättningar för att möta nya utmaningar och säkra en uthållig försörjning.

Vi vet att det bara är genom samarbete som vi kan lyckas. Vi har börjat hemmavid, med våra medarbetare. Vad kan vi tillsammans uppnå? Vi önskar också att fler ska hjälpa oss i utmaningen, för vi behöver era insikter, ert kunnande och ert engagemang för att vi tillsammans ska skapa en värld som är bra nu men också för dem som kommer efter.