Polarbrödskoncernen vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer. Tillsammans med våra medarbetare vill vi utmana och ställa om matsystemet – så att det stärker vår planet.

Matsystemet har idag en stor negativ påverkan på omvärlden. Det gäller både klimatpåverkan, biologisk mångfald, och mycket annat. Det vill vi förändra tillsammans med andra. I decennier har hållbarhet varit en kärnfråga för oss. Och vi vill nu göra hållbarhet tillgängligt för fler genom att vara tankeledare och inspirera andra. Vi ska vara förändringsagenter åt hela systemet; forskning, start-ups, stora bolag, för att bara nämna några. Självklart med fortsatt stort fokus på brödmål och framtidens mat – men vi kommer även fortsätta satsa helhjärtat på områden som energi, transporter och fastigheter som möjliggör ett framtida hållbart matsystem. En av våra hörnstenar är att vi måste använda våra resurser så effektivt som möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Social hållbarhet

Vi är ett familjeföretag och det är naturligt för oss att sätta människan i centrum. Vi brukar säga att vi lånar medarbetarna från deras familjer, inte tvärtom. Jämställdhet och mångfald är en självklar förutsättning för att lyckas och vi vill att alla våra medarbetare ska ha samma förutsättningar att utvecklas inom alla delar av koncernen. Genom regelbundna medarbetarundersökningar vet vi att känslan av respekt, i relation till både arbetskamrater och chefer, upplevs som positiv på våra arbetsplatser. Det här är något vi är oerhört stolta över men inget vi tar för givet.

Polarbrödskoncernen vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar, bra arbetsvillkor och en arbetsmiljö där medarbetare har möjlighet att växa och utvecklas.

Mer om Polarbröds hållbarhetsarbete

Läs mer om ett hållbart arbete och omställningen till ett hållbart matsystem i vår hållbarhetsredovisning

Läs hållbarhetsredovisning