Brödsponsring

Vår brödsponsring är begränsad och vi fokuserar på föreningarna i kommunerna kring våra bagerier, Älvsbyn- och Örnsköldsviks Kommun. Sponsringen riktar sig i första hand till föreningar med ungdomsverksamheter. Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Brödsponsring

Har du frågor gällande brödsponsring är du välkommen att kontakta Annica eller Niklas.

Ansökningsformulär – Brödsponsring

Brödet hämtas på det lokala bageriet på överenskommet datum.