Våra hållbarhetsredovisningar

Nedan kan du ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning. Vår förhoppning är att redovisningen ska fungera som ett ”uppslagsverk” där det på ett enkelt och strukturerat sätt ska gå att ta till sig de globala utmaningarna, se vår verksamhet kopplat till dessa och förstå Polarbrödskoncernens hållbarhetsarbete på djupet. Den är integrerad med årsredovisningen och inspirerad av principer och riktlinjer i Global Reporting Initiative (GRI).
Hållbarhetsredovisning