Utforska

Dessa övningar sätter deltagarnas förmåga att använda fler olika sinnen i naturen på prov.

1. Memory

Gör så här: Hitta 10–20 saker i naturen. Rita en ruta på marken om det går alternativt lägg pinnar så att de bildar en ruta som sakerna ni hittat ryms i. Titta sedan på sakerna i rutan och försök minnas så mycket som möjligt. Blunda. Under tiden plockas någon eller några av sakerna bort. Försök lista ut vilka som är bortplockade.

Utmana varandra:
Dela upp i lag. Samla ihop samma saker och gör en ruta för varje lag. Låt båda lagen blunda och plocka sedan bort samma saker från båda lagens rutor. Är det för enkelt kan fler saker flyttas på eller plockas bort. Här krävs det koncentration.

Se instruktionsfilm här.

2. Spejaren

Gör så här: Titta runt och se efter vad som finns runt omkring er. Vilka färger finns det? Vilka former finns det i naturen? Berätta sedan för varandra vad det är ni ser för något.

Utmana varandra:
Om det finns papper och färgkritor kan ni måla det ni ser. Sedan kan ni namnge era tavlor och till och med göra en fin utställning med de konstverk ni har skapat. Här går det inte att tävla utan här är det utforskning som är målet. Helt enkelt en bra utmaning för att varva ner.

Se instruktionsfilmen här.

3. Ta ton

Gör så här: Börja med att titta efter i naturen runt omkring dig om du kan hitta några bra föremål som det går att skapa ljud med. Vilka ljud kan ni sedan skapa med föremålen? Kan du kanske till och med skapa ett instrument?

Utmana varandra:
Ge en lagmedlem i uppgift att spela en viss melodi. Sen är utmaningen för lagmedlemmarna att gissa vilken melodi som spelas inom en viss tid. Båda lagen får gissa lika många gånger var.

Se instruktionsfilmen här.