Utforske

Disse øvelsene tester deltagerenes evne til å ta inn naturen med sansene.

1. Memory

Slik gjør du: Finn 10-20 gjenstander i naturen. Tegn en rute på bakken eller legg pinner sammen slik at de danner en rute som er stor nok til at alle gjenstandene får plass uten å ligge oppå hverandre. Kikk så på gjenstandene i ruten og forsøk å huske så mange som mulig. Så tas en eller flere av gjenstandene vekk. Prøv nå å huske hvilke gjenstander som er tatt vekk.

Utfordre hverandre: Del opp i lag og finn frem ulike gjenstander, men flere av hvert slag. Tegn opp en rute pr lag. La alle på lagene lukke øynene mens det tas bort samme type gjenstander fra alle lagenes ruter. Er det for enkelt kan flere gjenstander flyttes eller tas vekk. Her må en ha konsentrasjonen på plass.

2. Speideren

Slik gjør du: Se dere rundt og se hva som finnes omkring dere. Hvilke farger er det? Hvilke former finner man i naturen? Fortell så hverandre om hva dere ser.

Utfordre hverandre: Om dere har papir og blyant eller maleskrin tilgjengelig kan dere tegne eller male det dere ser. Husk å signere verket og hold gjerne en kunstutstilling med hva dere har skapt. Her er det ikke konkurransen som er målet, men heller å utforske og legge merke til den naturen som omgir oss. Dette er en veldig god øvelse for å roe ned.

3. Ta tonen

Slik gjør du: Begynn med å se etter om det finnes noen gjenstander som er fine å skape lyd med. Hvilke lyder kan dere skape med de ulike gjenstandene dere finner i naturen? Kanskje kan man til og med lage et instrument?

Utfordre hverandre: Gi et lagmedlem i oppgave å spille en melodi de fleste kjenner. Så er utfordringen for lagmedlemmene å gjette hvilken melodi som spilles. Begge lagene får gjette like mange ganger.