Fokusera

Här får man främst testa på övningar som kräver reaktion och precision.

1. Blunder

Gör så här: Hitta tre olika mindre föremål från naturen. Jobba sedan i par där den ena blundar och får ett av dessa föremål i sina händer. Sen gäller det för den att känna och lukta för att sedan gissa på vad det kan vara.

Utmana varandra: Här är det forskning och inte tävling som gäller. Men för att göra det lite klurigare kan man försöka gissa sig till vad det är med hjälp av bara ett sinne, t.ex. känsel.

Se instruktionsfilmen här.

2. Bulls-eye

Gör så här: Rita ut rak linje som start. Rita sedan ut tre cirklar i olika avstånd till linjen, t.ex. 2m, 4m, 6m. Det går också bra att placera ut hinkar istället om man har såna. Hitta sedan 5 st. mindre föremål från naturen som går bra att kasta t.ex. kottar eller stenar. Sedan är utmaningen att med valfritt sätt försöka pricka av de olika cirklarna/hinkarna.

Utmana varandra: Dela upp i lag. Varje lag har lika många kast som fördelas lika mellan medlemmarna i laget. Cirkeln närmast linjen ger 1 p, mittencirkeln ger 2 p, och den längst bort ger 3 p. Det lag som lyckas samla flest poäng vinner. Gör det svårare genom att öka avstånden till cirklarna/hinkarna. Eller/och sätt upp regler för hur man får kasta, t.ex. endast överarmskast.

Se instruktionsfilm här.

3. Kvitter

Gör så här: Hitta en plan yta som mäter minst 2x10m. Bestäm en punkt som är start. Kom sedan överens om ett mål, exempelvis ett träd eller en sten som är ungefär 6-8m ifrån starten. När startsignal går (t.ex. handklapp) lyssna efter första fågelläte och när det kommer spring till målet. Först till mål vinner.

Utmana varandra: Dela upp lag. Bestäm i hur många dueller de tävlande lagen ska mötas, alla medlemmar i laget ska få minst ett försök var. Det lag som först vinner det bestämda antalet dueller är det som vinner. Gör utmaningen större genom att starta liggande, på knä eller med ryggen mot målet. Här gäller det att vara uppmärksam.

Se instruktionsfilm här. 

4. Pinnen

Gör så här: Hitta en pinne som mäter 1.5-2m i längd. Ställ upp pinnen så att den pekar rakt upp mot himlen. Släpp sedan pinnen. Innan den har landat liggande på marken ska den fångas av deltagarna som står ca 2 m ifrån den i startposition.

Utmana varandra: Dela upp lag. Bestäm hur många försök lagen ska få och dela upp försöken lika mellan lagmedlemmarna. Det lag som sedan lyckas fånga pinnen flest gånger är det lag som vinner. Testa att starta liggande, på knä eller med ryggen mot målet (då med ljudsignal när pinnen släpps) för att göra det klurigare. Här tränar man sin reaktionsförmåga.

Se instruktionsfilm här.