Fokusere

Her får man først og fremst testet reaksjonsevne og presisjon.

1. Blindebukk

Slik gjør du: Finn tre ulike gjenstander i naturen. Jobb så i par hvor den ene har øynene igjen og får en av disse tingene i hendene. Så gjelder det å kjenne og lukte seg frem til hva det kan være for noe.

Utfordre hverandre: 
Her er det å utfordre sansene og ikke konkurranse som gjelder. Men for å gjøre det litt mer utfordrende kan man forsøke å gjette kun ved bruk av en sans, som for eksempel lukt.  

2. Bulls-eye

Slik gjør du: Tegn en rett strek som skal være startstreken. Tegn så opp tre sirkler i ulik avstand til linjen. For eksempel 2 meter unna, 4 meter og 6 meter unna. Det vil også fungere fint å sette ut bøtter i stedet for å tegne opp sirkler. Finn så 5 stk mindre gjenstander i naturen som det vil fungere greit å kaste med, slik som kongler eller stener. Nå er utfordringen å treffe på alle avstandene.

Utfordre hverandre: Del dere opp i lag. Hvert lag har like mange kast som skal fordeles mellom medlemmene på laget.  Den nærmeste sirkelen/bøtta gir 1 poeng, midten gir 2 poeng og treffer du lengst unna får du 3 poeng. Det laget som får flest poeng vinner. Gjør øvelsen vanskeligere ved å øke avstanden til sirklene eller sett opp regler for hvordan man kan kaste. Kun overamskast for eksempel.  

3. Kvitter

Slik gjør du: Finn et relativt flatt og oversiktlig område som måler minst 2 x 10 meter. Bestem et punkt som skal være start og et som skal være mål. For eksempel ett tre eller en sten som ligger 8-10 meter fra startpunktet. Når startsignalet går skal alle lytte etter første fuglekvitter de hører og når det kommer kan de løpe til mål. Førstemann til mål vinner.

Utfordre hverandre: Del opp i lag. Bestem hvor mange dueller dere skal ha. Alle medlemmer i laget skal få anledning til å løpe minst en gang hver. Det laget som først vinner det bestemte antallet dueller er det som vinner øvelsen. Gjør øvelsen vanskeligere ved at alle må starte liggende ved start, eller på kne eller med ryggen mot målet. Her gjelder det å være oppmerksom og reagere fort. 

4. Pinnen

Slik gjør du: Finn en lang pinne som måler cirka 1,5 – 2 meter. Still pinnen opp slik at den peker rett opp mot himmelen. Slipp så pinnen. Innen den har truffet bakken i sin fulle lengde, så skal den fanges opp av deltagerne som står cirka 2 meter unna den.

Utfordre hverandre: Del opp i lag. Bestem hvor mange forsøk lagene skal ha, og del så forsøkene opp likt mellom lagmedlemmene. Det laget som klarer å fange pinnen flest ganger er det laget som vinner. Varier mellom å starte på kne, eller ryggen mot målet ( da må man ha et lydsignal når pinnen slippes) eller liggende. Her trener man reaksjonsevnen.