Allmänna tävlingsregler och behandling av personuppgifter

Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot
annan/andra produkter till ett likvärdigt pris.
Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

Anställda i Polarbrödskoncernen får ej delta i tävlingen.

Polarbröd tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit,
skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Polarbröd. Polarbröd tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad
med Facebook, TikTok, Snapchat eller Instagram.

I tävlingar som anordnas i sociala medier av Polarbröd AB, deltar du
alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.

Profilen på den plattform du tävlar från, måste vara skapad i enighet med
respektive plattforms communityregler.

Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan
förvarning.

Vinnare kontaktas av Polarbröd via DM eller den mejl som tävlingsdeltagaren angett
(kontrollera även din skräppost om du deltagit i tävlingen). Vi publicerar om vi angett så, vinnarnas namn på Polarbrod.se/tavlingar. Har vi inte fått kontakt med vinnaren inom två veckor efter utskickat vinstmail, tillfaller vinsten någon annan.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer
att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Personuppgifterna raderas efter avslutad
tävling. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personnamn att
publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter, att dina uppgifter ska plockas bort eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på info@polarbrod.se. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

Ansvarig för tävlingen är Polarbröd. Vid frågor, mejla info@polarbrod.se
När du deltar i tävlingarna godkänner du Polarbröds tävlingsregler och villkor.

Allmänt om Personuppgifter:

För att kunna hantera ditt tävlingsbidrag behöver vi lagra dina personuppgifter (kontaktuppgifter).

Personuppgifterna kommer att sparas digitalt och endast berörda personer kommer att ha åtkomst till dem.

Personuppgifterna sparas under tiden som tävlingen pågår och kommer därefter att raderas. Om ni vinner tävlingen kommer namn och ort publiceras på webben under vinnare.

Det är frivilligt att lämna personuppgifterna men vi behöver dem för att kunna hantera ditt tävlingsbidrag.

Du har rätt att återta ditt samtycke (bli bortglömd).
Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade samt begränsa eller invända mot behandlingen.

För mer information, kontakta info@polarbrod.se eller telefon: 010-450 6000.