Almedalen

På Polarbröd har vi en ambitiös och strategisk plan mot full hållbarhet. Men vi kan inte nå dit själva. Vi behöver samarbeta med andra för att kunna ställa om till en hållbar livsmedelsförsörjning.

Därför är det viktigt för oss att föra dialog och bygga relationer med beslutsfattare, opinionsbildare, intresseorganisationer och branschkollegor. Då har vi större möjlighet att få kraft i omställningen.

En viktig arena för dialog är den årliga Almedalsveckan i Visby. 2018 var Polarbröd i Almedalen för att samtala om framtidens hållbara livsmedelsförsörjning. Vi arrangerade ett seminarium och en lunch där vi tillsammans med aktörer från branschen diskuterade vad vi tillsammans behöver göra för att öka tempot i omställningen. Vi kan konstatera att det finns ett stort engagemang i frågan.

Läs gärna mer om vårt deltagande i Almedalen i vårt pressrum