• Ekologiskt ansvar

    Vi strävar efter hållbar tillgänglighet. Det betyder rätt bröd, på rätt plats, i rätt tid – med fossilfria transporter och emballage. Vi värnar om sunda affärer genom hushållbarhet och innovation, nu och i framtiden. Vi är självförsörjande på förnybar energi och vi vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot uthållig försörjning.

    Läs mer om vårt ekologiska arbete i menyn.