• Vårt hållbarhetsarbete

  Det sätt på vilket samhället försörjer sig idag ger kortsiktiga fördelar, men är ohållbart i längden. Den ekologiska bärkraftens sårbarhet är en ny insikt som fått oss att vilja förändra vår verksamhet så att vi kan fortsätta att skapa möjligheter att äta gott och sunt också i många generationer framåt. Hållbarhetsfrågan är så viktig att vi ser över hela vår verksamhet; vad vi gör och hur vi gör det. Men vi vill också fortsätta att samarbeta med andra aktörer för att vara med och driva hela den viktiga och nödvändiga hållbarhetsutvecklingen av samhället i stort. Se filmen där vi berättar om våra utmaningar och vägen framåt.

  Ett annat exempel på det är ett projekt som vi initierade 2013 tillsammans med Lantmännen för att ta fram ett mer hållbart producerat vetemjöl. Hösten 2015, lanserades mjölet i dagligvaruhandeln under namnet ”Ett vänligare vetemjöl”. Vi är jätteglada att mjölet också på det här sättet når ut till konsument. Polarbröd har köpt mjölet som nu lanseras som ett vänligare vetemjöl sedan skörd hösten 2014. 10 000 ton mjöl togs fram för Polarbröd som enskild beställare. Polarbröds målsättning med projektet var att påverka konventionellt odlade råvaror i en hållbar riktning. Parallellt med att vi tar fram ekologiska produkter fortsätter vi samarbetet med våra leverantörer för att alla råvaror ska tas fram på ett hållbart sätt.

  Se även Lantmännens film om ett mer hållbart vetemjöl. ”Tillsammans formar vi framtiden med andra bullar”.

  Svenska livsmedelsföretag samlas i ett initiativ för att öka omställningstakten och samarbeta för att nå en hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion i Sverige. WWF medverkar som processledare, samordnare och inspiratör i det livsviktiga initiativet. Polarbröd ingår tillsammans med ett flertal livsmedelsföretag i initiativet Hållbar Livsmedelskedja.

  Välj ämne i menyn så kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågan i praktiken.

  Lyssna på Veckans Affärers Hållbarhetspodd där Karin Bodin, vd på Polarbröd, berättar om hur Almedalen blev en väckarklocka som sparkade igång ett omfattande hållbarhetsarbete.

  Proteinstrategi

  I vår målsättning ingår att de råvaror vi använder oss av ska vara hållbara. Hur mycket och vilka proteiner vi äter har en stor påverkan på klimat och miljö, och det är viktigt att vi rör oss mot mer hälsosamma och miljövänliga alternativ. Med det som bakgrund har vi tagit fram en proteinstrategi; en guide för hur vi alla kan göra bättre val med mindre påverkan på vår planet.

  Polarbröds proteinstrategi