Mennesket i sentrum

Vi fokuserer på arbeidsglede, likestilling og bærekraftig utvikling. Den gode følelsen av gjensidig respekt i relasjon med kolleger og ledere er noe vi er stolte av, men på ingen måte tar for gitt. Vi arbeider kontinuerlig med å være og forbli en attraktiv arbeidsplass.

Fordi vi er en familiebedrift føles det helt naturlig for oss å sette mennesket i sentrum. Vi bruker å si at vi låner våre medarbeidere fra deres familier, ikke omvendt. Vår bedriftskultur er preget av nytenkning, helhjertet innstilling og handlingskraft. Dette skal vi også bære med oss inn i fremtiden. Vi ser på likestilling og mangfold som en nødvendighet for å lykkes, og ønsker at alle våre medarbeidere skal ha samme forutsetning for å utvikles i alle deler av konsernet.

Vår visjon er ”Endelig mandag – Endelig fredag!” Med det mener vi at våre medarbeidere skal føle seg like stolte, trygge og bra på jobben, som i fritiden.

Les mer om Polarbröd sitt arbeid vedrørende sosialt ansvar i vårt hållbarhetsredovisning 2018.

Vi har också mottagit ett flertal priser och utmärkelser inom bland annat hållbarhet, jämställdhet och ledarskap, du kan ta del av dom här.