Polarbröds vei tilbake etter brannen


Her oppdaterer vi fortløpende siste nytt fra Polarbröd

Siste nytt

23.08.2021 Året da Polarbröds bakeri i Älvsbyn brant ned og bedriften reiste seg opp fra asken igjen.

13.08.2021 Det nye bakeriet begynner å ta form

20.05.2021 Polarbröd tildeles pris for god håndtering av kommunikasjon etter brannen

27.04.2021 Polarbröd har besluttet å investere ytterligere 55 millioner i Älvsbyn – Polarbröds nye bakeri begynner å ta form

15.03.2021  Polarbröd og Mycorena samarbeider om sirkulær matproduksjon

03.02.2021  MSB’s rapport etter brannen

23.12.2020  Polarbröd øker frysekapasiteten – ytterligere investering på mange millioner i Älvsbyn

18.12.2020  Karin Bodin kåret til årets leder i Norrbotten 2020

02.12.2020  Polarbröd investerer ytterligere 14,3 millioner i bakeriet i Bredbyn

23.11.2020   Polarbröd leier inn erfarne konsulenter for å komme raskt i gang i Älvsbyn

06.11.2020  Polarbröd satser ytterligere flere millioner i Älvsbyn og Bredbyn

25.09.2020  Polarbröd satser mange million i Bredbyn og Älvsbyn

13.09.2020  Polarbröds interne brannutredning er klar

02.09.2020 Polarbröd varsler oppsigelser av 131 medarbeidere

31.08.2020  Samtaler om Polarbröds og Älvsbyns fremtid

27.08.2020  Sveriges statsminister og arbeidsminister besøker Älvsbyn

25.08.2020 Informasjon om brannen i Polarbrödbakeriet i Älvsbyn

Kort oppsummering

Natt til mandag 24. august oppstod det en brann i et av Polarbröds bakerier i Älvsbyn. Pr. i dag vet vi at brannen startet på en av bakerilinjene og spredte seg raskt videre i bakeriet. Bakeriet er dessverre totalskadet, det eneste som står igjen er maskinrommet til fryselageret og silorommet hvor vi har 12 melsiloer stående. Brannen er en stor tragedie, ikke bare for Polarbröd men for hele Älvsbyn. Men vi er utrolig glade for at ingen mennesker kom til skade.

Vi gjør alt som står i vår makt for å ta hånd om våre medarbeidere i Älvsbyn og jobber hardt med å sørge for å få på plass leveranser til alle som elsker våre Polarbröd. Vi jobber også med å få oversikt over hvordan vi kan maksimere produksjonen ved vårt bakeri i Bredbyn, hvor vi i dag bakes tynnbrød. Så snart vi vet mer om skadeomfanget og forutsetningene videre, kommer vi til å starte arbeidet med å bygge opp bakeriet i Älvsbyn – i Polarbröds hjerte. Vi er fast bestemt på å gjenoppbygge bakeriet slik at vi kan tilby Polarbröd i mange generasjoner fremover.

Vi ønsker også å takke for all støtte som mange har vist oss i denne tunge stunden. 

Fakta om bakeriet i Älvsbyn

Antall ansatte: 245 stk

Produserer: Polarbröds runde originale brød, samt ferdigsmurte smørbrød.

Stod for ca ¾ av Polarbröds totale brødproduksjon.

 

Fakta om Polarbröd

Polarbröd er en familiebedrift med røtter i Älvsbyn i Nord-Sverige som strekker seg helt tilbake til 1879. Bedriften eies av barn og barnebarn av grunnleggerne til det moderne Polarbakeriet i Älvsbyn; Greta og Gösta Nilsson. Administrerende direktør i konsernet er Karin Bodin, femte generasjon i familien. Hun er også aktiv i Polarbrödsgruppen. Polarbröds administrerende direktør er Anders E. Johansson.

Polarbrödkonsernet er Sveriges tredje største brødprodusent og omsetter for rundt 1,3 milliarder svenske kroner, sysselsetter rundt 350 personer og baker normalt rundt 41 000 tonn brød pr. år. Norge og Frankrike er våre største eksportland, samt at vi finnes i et titalls andre land.

I Norge har familiebedriften Findal & Krogh AS ansvar for salg og markedsføring av Polarbröd. Polarbröd har vært solgt i Norge siden 2002 og er pr i dag på plass i landets tre dagligvarekjeder. I Norge er Polarbröd grossistdistribuert, med det menes at brødene transporteres fra vårt lager og ut til grossister rundt om i landet. Her lastes brødene på biler sammen med flere andre produkter og leveres så til de ulike butikkene. Grossistdistribusjon sikrer effektiv logistikk og er i tillegg miljøvennlig.

Vanlige spørsmål & svar

(oppdateres fortløpende)

Hvordan startet brannen?

Søndag 24. august, klokken 22.30 gikk brannalarmen på Polarbröds bakeri i Älvsbyn.

Det har nå blitt gjennomført en intern utredning for å kartlegge årsaken til brannen. Det viktigste i denne tragiske hendelsen var at ingen mennesker kom til skade. Personalet som var tilstede fulgte våre prosedyrer ved brann og ble evakuert omgående. Polarbröd gjennomfører jevnlig brannøvelser og har helautomatiske varslingsanlegg som oppfyller alle krav. Alle våre brannvarslingssystemer gjennomgås jevnlig og alle ansatte får kontinuerlig opplæring i brannsikkerhet.

Utredningen konkluderer med at brannen blusset opp på kjølebåndet – en 50 meter lang tunnel som har som oppgave å kjøle ned brødene etter steking. Ventilasjonssystemet på kjølebåndet bidro til at brannen spredte seg raskt. Kjølebåndets konstruksjon gjorde det umulig å komme til for å slukke brannen. Årsaken til selve brannen er trolig et deigemne som har tatt fyr i ovnen og deretter blitt transportert videre til kjølebanen.

Brannmannskapet fikk hjelp av kollegaer fra Luleå, Vidsel og Pitå, men i 03-tiden måtte de gi tapt forsøket på å redde bygningen og heller fokusere på å redde nærliggende bygninger, blant annet bakeriets silorom og maskinrommet til fryselageret.

Ettersom Polarbröd benytter ammoniakk som kjølemiddel var det en viss fare for eksplosjon. Etter klokken 03.00 ble det derfor sendt ut varsel til alle innbyggerne i Älvsbyn, hvor alle ble bedt om å holde seg innendørs og stenge alle dører og vinduer, pga faren for gassutslipp av ammoniakk.

Hvor mange medarbeidere arbeidet i Älvsbyn-bakeriet?

Det var totalt 245 stk

Skal bakeriet bygges opp igjen?

Bakeriet i Älvsbyn er vårt hjerte og vi har alle ambisjoner om å bygge opp bakeriet og virksomheten igjen.

Hvordan vil dette påvirke bakeriet i Bredbyn?

Det er for tidlig å gå i detalj, men vi kommer til å se over mulighetene for å kunne øke produksjonen i Bredbyn. Allerede dagen etter brannen, startet vi å bake produkter som tidligere ble bakt i Älvsbyn.

Ble noen av de ansatte skadet i brannen?

Nei, heldigvis kom ingen mennesker til skade.

Vet dere med sikkerhet hva som startet brannen?

Den interne utredningen som ble gjennomført viser at brannen blusset opp på kjølebanen – en 50 meter lang tunnel som har som oppgave å kjøle ned brødene etter steking. Ventilasjonsystemet på kjølebåndet bidro til at brannen spredte seg raskt. Kjølebåndets konstruksjon gjorde det umulig å komme til for å slukke brannen. Årsaken til selve brannen er trolig et deigemne som har tatt fyr i ovnen og deretter blitt transportert videre til kjølebanen.

Startet brannen på den nye bakerilinjen?

Nei, brannen startet på en annen linje i bakeriet.

Hvor mye kommer dette til å koste Polarbröd?

Store verdier har gått tapt, men det er for tidlig å si hva de totale kostnadene vil ende på. Akkurat nå fokuserer vi på å ta hånd om våre ansatte i Älvsbyn og sikre våre leveranser til våre kunder og alle som elsker Polarbröd.

Hvor stor andel av Polarbröds totale produksjon står bakeriet i Älvsbyn for?

Älvsbyn stod for ca ¾ av vårt produksjonsvolum på ca 41 000 tonn.

Hvordan kommer dette til å påvirke tilgangen på Polarbröd i norske butikker?

Pr i dag er det vanskelig å uttale seg om hvor mye dette vil påvirke tilgangen. Men vi jobber på alle fronter og gjør alt som står i vår makt for å finne løsninger som sikrer leveranser til våre kunder og alle som elsker Polarbröd.

Hva vil skje med de ansatte i Älvsbyn?

Første prioritet hos oss er å ta hånd om de ansatte, og vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å bidra der vi kan. Alle detaljer er ennå ikke klare, men for våre vikarer har vi dessverre ikke anledning til å forlenge avtalene. De som berøres er vikarer på timesbasis som tilkalles i ferier og høytider. Majoriteten av sommervikarene har allerede avsluttet sine oppdrag.