Råvarer

Fra et bærekraftighetsperspektiv er det råvarene som er Polarbröd sin største utfordring. Vi omstiller oss og bruker nå mel som er snillere mot naturen og samarbeider med andre aktører for at jordbruket skal bli bærekraftig på lang sikt.

Mål 2019: Fase inn råvarer som er fremstilt på en mer bærekraftig måte. Råvarer som i stor grad oppfyller våre kriterier for naturvennlige gårder, og som er mer tilpasset våre produkter og prosesser. Mål 2022: Langsiktig bærekraftige råvarer i hele Polarbröd-konsernet.

Vi har gjort analyser av brødets klimapåvirkning i hele dets livssyklus, og disse analysene viser med all tydelighet at det største avtrykket settes av råvarene. Jordbruket har i tillegg en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet, og stor påvirkning på vannressursene og forsuring av havene. En omstilling til et bærekraftig Jordbruket er med andre ord helt avgjørende for å kunne forsyne mennesker med mat også i fremtiden.

Vi har satt fire kriterier for et bærekraftig jordbruk; økosystemvennlig, kretsløpsbasert, fossilfritt samt mette menneskeheten. Vi kaller vår visjon for naturvennlige bondegårder. Det er gårder som driver en fossilfri virksomhet, praktiserer variert dyrking og har varierte vekstforhold.

Vi har ikke tatt stilling til valget mellom økologisk eller konvensjonelt jordbruk. Uavhengig av dette valget, skal våre fire kriterier møtes. Derimot mener vi at det økologiske jordbrukets fordeler på områder som nitrogenutslipp og økosystemvennlighet er såpass interessante at vi vil jobbe videre med dette.