Forpakninger

Emballasje og forpakninger står for en veldig liten del av vår totale miljøpåvirkning. Men lite kan alltids bli enda mindre. Av den grunn har vi byttet ut alle våre plastposer med poser som er basert på fornybar råvare. Med fornybar råvare menes en råvare naturen kan produsere igjen og igjen. Vanlig plast produseres derimot at den ikke-fornybare råvaren olje, som i tillegg slipper ut skadelig karbondioksid. Våre nye poser er laget med 86% fiber fra sukkerrør og er 100% gjennvinnbare.

Mål 2019: Polarbröd skal fortsette omstillingsprosessen mot forpakninger som er fornybare, nedbrytbare eller helt resirkulerbare. Mål 2022: Ha forpakninger som beskytter produktene, men som også er kretsløpstilpassede eller fossilfrie.

Men vi gir oss ikke der. Sukkerrørsbaserte poser er et godt alternativ til mye annet, men på lang sikt ønsker vi å finne frem til materialer som er helt fornybare, kanskje til og med nedbrytbare. Dette er med andre ord bare starten.