Energi

Vi i Polarbröd vil gjøre verden litt bedre og jobber kontinuerlig med å minske våre klimaavtrykk i natur og miljø . Vi ønsker å gi like mye som vi tar. Derfor har vi investert i egen vindkraft. Nærmere bestemt vindkraft fra våre fem vindkraftverk som står i Dalarna i Sverige. Naturen rundt Bösjövarden og Mässingberget hvor vindmøllene er plassert, betraktes som egnede områder. Områdene anses å ikke ha sårbar natur som fjell og kystlandskap. Hensynet til dyre- og fugleliv samt beiteområde for reinsdyr er også godt ivaretatt. Svensk Naturvernsforbund støtter vindkraftutbygging som plasseres på områder som ivaretar og skåner natur og dyreliv. Vi, på lik linje med Svensk Naturvernsforbund, anser vindkraft som et av de minst miljøpåvirkende måtene å produsere elektrisitet.

Mål 2019: Fortsette arbeidet med å bli selvforsynt med energi i hele konsernet. Mål 2022: Å kunne tilføre ny energi til el-nettet, samtidig som vi er selvforskynt på fornybar elektrisitet i hele konsernet.

Våre vindkraftverk er dimensjonert for at de gjennom et normalår skal kunne produsere like mye energi som våre bakerier bruker. Blåser det mer enn hva vi trenger til våre bakerier, lar vi andre ta i bruk overskuddsenergien. Trenger vi mer energi enn hva vi får fra våre vindkraftverk så kjøper vi ekstra elektrisitet fra opprinnelsesmerket vindkraft.

I 2015 installerte vi solcellepanel på taket på bakeriet i Älvsbyn i Sverige. I dag leverer disse panelene en energimengde som tilsvarer hovedkontorets el-behov