Bærekraftarbeidet

Polarbrödkonsernet har lange tradisjoner med norrlandsk entreprenørskap og handlingskraft. Vårt fokus er mer enn bare brød. Vi ønsker å skape muligheter til å leve sundt og godt, nå og i generasjoner.

For at dette skal bli virkelighet må vi være pådrivere for en bærekraftig utvikling.  I 2018 tok vi mange steg frem på denne reisen. Nedenfor kan du ta del i Polarbröd-konsernets bærekraftarbeid for kalenderåret 2018. Det er integrert i årsregnskapet og er inspirert av Global Reporting Initiative’s (GRI) rettningslinjer versjon G4, nivå Core.

Klikk på nedenstående link for mer informasjon om Polarbröds bærekraftsarbeidet:

Bærekraftsarbeidet 2018