Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvordan arbeider vi med aktsomhetsvurderinger?

Våre aktsomhetsvurderinger er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. OECDs modell består av seks trinn, som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Redegjørelsen er i det følgende strukturert med basis i denne modellen:

Forankring. Vi er svært opptatt av å ivareta de ansatte, samt alle involverte parters rettigheter.

Kartlegging og vurdering. Polarbröd AB er en svensk familiebedrift med over hundre år gamle tradisjoner i Norrlansk brødkultur. Det moderne selskapet har vokst fra å være et lite familiebakeri til å være en del av et konsern med milliardomsetning. Moderselskapet i konsernet er Polarbrödsgruppen, og virksomheten drives av datterselskapene; Polarbröd AB og Polarrenen. Konsernets ansatte jobber med hele kjeden fra produksjon til salg av brød, samt eiendom, fornybar energi og finansiell leasing.

Familiebedriften Findal & Krogh AS er importør og har ansvaret for salg av Polarbröd i Norge. Polarbröd har vært solgt i Norge siden 2002 og er pr i dag på plass i landets tre dagligvarekjeder. I Norge distribueres Polarbröd via grossist, med det menes at brødene transporteres fra vårt lager og ut til grossister rundt om i landet. Grossistdistribusjon sikrer effektiv logistikk og er i tillegg miljøvennlig.

I 2022 hadde Polarbrödkonsernet en omsetning på 1,3 milliarder SEK ved hjelp av 270 ansatte. Polarbröd AB solgte i overkant av 29.500 tonn brød. Polarbröds lokasjoner er i Älvsbyn, Bredbyn og Umeå.

Våre produksjonsanlegg er sertifisert etter BRC og ISO 14001. Bakeriet i Bredbyn er KRAV-sertifisert. Polarbröd er også sertifisert i henhold til IFS og produktene våre oppfyller kravene til From Sweden-merking.

For å nå våre høye mål om være fullt ut bærekraftig så må vi ha leverandører og samarbeidspartnere med oss. For oss er det viktig at alle leverandører deler våre verdier og visjoner om et bærekraftig samfunn. Våre innkjøpsprosedyrer inneholder klare krav om at leverandører av råvarer og emballasje har velfungerende systemer for kvalitets- og miljøstyring og at de respekterer grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter, som inkluderer at de også følger deres etiske retningslinjer.

Polarbröd AB har et nettbasert system for leverandørvurdering, hvor vi systematisk kan vurdere og analysere våre leverandører, råvarer og emballasje fra et kvalitets-, miljø- og etisk perspektiv via spørreundersøkelser. Våre krav til etisk arbeid omfatter både anti-korrupsjon og sosiale forhold som angår selskapets ansatte og arbeidsmiljø. Oppfølging skjer minst annethvert år. Leverandørene har dermed måttet verifisere og oppdatere tidligere utfylte spørreskjemaer. Utløpte sertifikater oppdateres selvsagt fortløpende. Vi bruker også samme system for å samle fakta vedr vårt bærekraftsarbeid. Dette gir oss gode forutsetninger for å videreutvikle arbeidet med våre leverandører og samarbeidspartnere ut fra et bærekraftsperspektiv.

For mer dybdeinformasjon finnes du vår bærekraftsrapport her: Polarbrödskonsernets bærekraftsrapport 2023

Forebygging. Vi i samarbeid med Findal & Krogh er svært opptatt av å sikre virksomheten, herunder leverandør, her en etisk forankring og overholder grunnleggende menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsforhold.

Overvåkning. Vi overvåker tiltakene som blir gjennomført og sørger for at de har ønsket effekt, herunder ved involvering av ledelse og eventuelle eksterne parter, dersom dette vurderes til å være nødvendig eller hensiktsmessig. Vurderinger, tiltak og eventuelle avvik rapporteres fortløpende til styret.

Kommunisere. I henhold til åpenhetsloven § 6 og 7 har forbrukere og andre tredjeparter krav på å vite hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er avdekket gjennom bedriftens aktsomhetsvurderinger. I 2022 mottok ikke vår samarbeidspartner Findal & Krogh AS noen henvendelser fra forbrukere eller andre interesserte knyttet til disse temaene.

Tiltak. Hverken vi eller Findal & Krogh AS har avdekket noen avvik i våre virksomheter. Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering er det per d.d. ingen konkrete tiltak som er nødvendige å iverksettes.