Brødet holder god kvalitet i tidsrommet 7 dager fra og med tinedag. Se alltid etter datomerkingen «Best før» på pakken.