Hva skjer når det ikke blåser? Bakes det ikke noe brød på vindstille dager?

«Man kan se på Sverige sitt allmene el-nettverk som en bank hvor man kan sette inn og ta ut energi. Elektronene flyter ikke fritt fra produsent til forbruker. Snarere er det el-produsentene som tvinger frem en retningsstrøm i ledningene og forbrukere som bremser denne bevegelsen ved å forvandle den til enten mekanisk energi eller varme. Det kan sammenlignes med å sette pengene inn i din lokale bank, men at du tar de ut igjen et annet sted. Du får ikke ut den samme mynten og den samme seddelen som du satte inn, men det er fortsatt dine penger du får i hånden. Når det blåser mer enn hva vi trenger til å bake med, får andre en del av denne energien, mens tilsvarende mengde energi spares i de norrlandske vannkraftverkene. Denne oppsparte energien får vi siden tilbake på vindstille dager. Dessuten er vår investering dimensjonert for et normalår så det ikke bare skal dekke behovet i forbindelse med selve bakingen, men alle bakerienes totale energibehov.

Vis alle spørsmål og svar.