Complaints

Your satisfaction is important to us!

If our products do not meet your expectations please use the form below to register a complaint. You are also welcome to contact us by e-mail at order@polarbrod.se

Thank you! Customer service, Polarbröd.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.

Tack! Vi har nu mottagit dina uppgifter och kommer att återkoppla till dig så snart vi kan.

  • För att säkerställa råvaror och produkter har vi ett spårbarhetssystem där vi kan den följa den aktuella produkten från råvara till butik. Får vi därför be dig leta på påsen efter den så kallade LOT- koden som finns stämplad på påsen (se bild) och skriva in koden i fältet här bredvid.

  • Choose files

  • För att kunna hantera ditt ärende behöver vi lagra dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer). Personuppgifterna kommer att sparas digitalt och endast berörda personer kommer att ha åtkomst till dem. Personuppgifterna sparas under tiden som vi handlägger ditt ärende och kommer därefter att raderas. Det är frivilligt att lämna personuppgifterna men vi behöver dem för att kunna slutföra ditt ärende. Du har rätt att återta ditt samtycke (bli bortglömd). Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade samt begränsa eller invända mot behandlingen.