Sätt ihop en kul äventyrsbana ute i det fria

Vi på Polarbröd vill slå ett slag för det enkla livet ute i naturen tillsammans med dem vi tycker om. Vi har därför utvecklat en rad smarta äventyrsövningar. Övningarna kan kombineras på flera olika sätt, t.ex. som en utmanande äventyrsbana på en fjälltopp eller som enskilda lekar under en lunchrast. Eller så kan man testa någon av våra förslag på ”Aktivitetspaket” som ger olika typer av utmaningar.

Aktivitetspaket

KÄMPA

Består av fyra övningar som framför allt utmanar deltagarnas snabbhet, spänst och styrka.

FOKUSERA

Här får man främst testa på övningar som kräver reaktion och precision.

UTFORSKA

Dessa övningar sätter deltagarnas förmåga att använda fler olika sinnen i naturen på prov.

Tanken bakom övningarna

Se filmen

Alla äventyrsövningarna

Vad innebär rörelserikedom?

När vi utvecklar rörelseförmågan i olika miljöer så blir vi även mer trygga och inifrån motiverade att vara både fysiskt och socialt aktiva. Vi blir ”rörelserika”. Det i sin tur utvecklar vår egen självkänsla. Bra va? I naturen är det särskilt gynnsamt att utveckla vår rörelseförmåga och därför utgår övningarna ifrån material som redan finns där. Då slipper vi släpa på avancerad utrustning och samtidigt sänker vi tröskeln lite till att bege sig ut i naturen.

Äventyrsövningarna är framtagna i samarbete med två rörelseexperter, Susanne Wolmesjö och Johan Andreasson. Susanne är lärare på Bosöns idrottsfolkhögskola och expert på rörelsers betydelse för prestation och välbefinnande. Johan är instruktör för SISU idrottsutbildarna och expert på åldersanpassad fysisk träning.