• Almedalen 2016


    Här kan du ta del av Polarbröds seminarium ”Hur säkrar vi maten i framtiden?” i Almedalen 2016.


    Polarbröd fortsätter att vara aktiv i samhällsdebatten kring uthållig försörjning. Samtalen är viktiga både inom företaget, men också utanför Polarbröd. Ett sådant tillfälle till samtal är under politikerveckan i Almedalen på Gotland där Polarbröd i år deltog för sjätte gången.    StegVis är en samling företagare och ägare som arbetar för full hållbarhet. Ta del av StegVis seminarium från Almedalen här.