• Hållbarhetsredovisning

  På resan mot full hållbarhet 2022

  Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Vi gör mer än bara bröd. Vi vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer. För att det ska bli verklighet behöver vi driva på omställningen till en uthållig försörjning. Under 2017 tog vi flera steg framåt på den resan.

  Nedan kan du ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2017. Den är integrerad med årsredovisningen och inspirerad av Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer version G4, nivå Core. Vi redovisar även index för de svenska miljömålen.

  Hållbarhetsredovisning 2017

  För en kortare sammanfattning av Polarbrödskoncernens hållbarhetsarbete kan du läsa vårt hållbarhetsmagasin nedan.

  Hållbarhetsmagasin 2017