• Hållbarhetsredovisning

    Ett ekonomiskt sunt företag som går med vinst har aldrig varit ett isolerat mål i sig, utan ett medel till att också skapa andra bra saker; etiska, goda och sunda produkter, bra arbetstillfällen på små orter i Norrland, långsiktighet, handlingskraft och oberoende. Vi har bakat bröd i fem generationer. Vad behöver vi för att vara kvar i fem generationer till?

    Vi strävar efter hållbar tillgänglighet. Det betyder rätt bröd, på rätt plats, i rätt tid – med fossilfria transporter och emballage. Vi värnar om sunda affärer genom hushållbarhet och innovation, nu och i framtiden. Vi är självförsörjande på förnybar energi och vi vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot uthållig försörjning.

    Ta del av Polarbröds hållbarhetsredovisning nedan:

    Hållbarhetsredovisning 2016