• Ekonomiskt ansvar

    Ekonomisk hållbarhet är förutsättningen för allt gott företagande. Genom ett attraktivt erbjudande och smarta, effektiva produkter lägger vi grunden för långsiktig stabilitet och handlingskraft. Därför strävar vi efter lönsam tillväxt. Men vi vill göra det inom planetens gränser.

    Polarbröd strävar efter en långsiktigt hållbar tillväxt. Ett ekonomiskt sunt företag som går med vinst har aldrig varit ett isolerat mål i sig, utan ett medel till att också skapa andra bra saker; goda produkter, arbetstillfällen på orten, långsiktighet, handlingskraft och oberoende. Polarbröd vill vara en positiv kraft med lokal förankring i de kommuner där företaget verkar och göra kloka investeringar för framtiden.

    Polarbröds ambition är att arbeta fram en så kallad realekonomisk redovisning av verksamheten som  inkluderar de ”verkliga” kostnaderna för miljön och klimatet som verksamheten orsakar. På sista raden står det finansiella resultatet, minus de kostnader som belastar miljön, t ex i form av koldioxid, kväve, fosfor.

     

    Ta del av Polarbröds arbete kring ekonomiskt ansvar i vår hållbarhetsredovisning 2017.