• Transporter

    Vi har sett över våra transportsystem fjärrtransport och närdistribution. Fjärrtransporterna går på järnväg eller landsväg. Hållbarhetsmässigt är järnväg det bästa alternativet men det måste kompletteras med vägtransporter.

    Mål 2018: Polarbröd strävar mot så effektiva transporter som möjligt som ska gå på förnybar energi. För fjärrtransporterna har vi utvecklat tåglösningar och kommer under året att nå vår fulla potential när det gäller att nyttja järnvägen. För närdistributionen fortsätter vi omställningen till förnybara drivmedel samtidigt som vi engagerar oss i utvecklingen av eldrivna fordon. För att effektivisera transporterna kommer vi även att fortsätta arbeta med högpallsanpassning.
    Mål 2022: Genom flera olika lösningar minska vår klimatbelastning med 83 procent på fjärrdistributionen och 63 procent på närdistributionen. Att i slutet på 2022 vara 100 procent fossilfria.