• Transporter

    Vi har sett över våra transportsystem fjärrtransport och närdistribution. Fjärrtransporterna går på järnväg eller landsväg. Hållbarhetsmässigt är järnväg det bästa alternativet men det måste kompletteras med vägtransporter.

    Mål 2017: Vi strävar mot så effektiva transporter som möjligt som ska gå på förnybar energi. För fjärrtransporterna fortsätter vi utveckla tåglösningar. För närdistributionen ser vi idag flera möjliga kortsiktiga lösningar men långsiktigt är eldrivna fordon, ur ett rent energipotentialperspektiv, överlägset bäst. Vi kommer därför att aktivt fortsätta följa detta spår under 2016. För att effektivisera transporterna kommer vi även att fortsätta arbeta med att högpallsanpassa produktionen.
    Mål 2022: Genom flera olika lösningar minska vår klimatbelastning med 83 procent på fjärrdistributionen och 63 procent på närdistributionen. Att i slutet på 2022 vara 100 procent fossilfria.