Här svarar vi på frågor om Polarbröds vindkraftssatsning. Vill du veta mer? Se vår Hållbarhetsredovisning eller hör av dig till vår konsumentkontakt.

Varför satsar Polarbröd på vindkraft?

Vi vill leverera största möjliga brödnjutning med minsta möjliga resursanvändning. Vårt sätt att leva får inte förstöra framtida generationers möjligheter. Därför vill vi bygga en uthållig försörjning som inte på ett ohållbart sätt skadar klimat och miljö. Vi har i många år drivit vår verksamhet med förnybar el. Nu tar vi nästa steg med egna vindkraftverk i drift. Utöver det arbetar vi hela tiden med att bli mer energieffektiva i alla delar av vår verksamhet.

Stämmer det att ni bakar ert bröd helt och hållet med vindkraft?

Våra egna vindkraftverk är dimensionerade för att ta vara på lika mycket förnybar el som bagerierna förbrukar. Eftersom vi, både som elproducenter och elförbrukare, är anslutna till Sveriges allmänna elnät kan vi inte säga att det är just vår egen el som försörjer bagerierna. Vi är självförsörjande på elektricitet i meningen att vi årligen tillför elnätet lika mycket förnybar energi som vi gör av med.

Var finns era vindkraftverk?

Polarbröd har investerat i egna vindkraftverk på Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna. De nyproducerade vindkraftverken uppfördes hösten 2014 och det fjärde och senaste verket sattes i drift januari 2015.

Hur miljövänligt är ert bröd?

I Polarbrödsfamiljen har vi bakat bröd i fem generationer. Företaget har alltid strävat efter resurseffektivitet, exempelvis genom att spara energi och minska svinn. Vi vill erbjuda ett ännu godare bröd, inte bara smak- och näringsmässigt utan också etiskt och med minsta möjliga resursanvändning. Vi har ett ekologiskt sortiment för storhushåll och hoppas kunna sälja fler ekologiska bröd också i dagligvaruhandeln. Vi arbetar även med att förbättra det normalodlade. Vårt mål är att år 2022 ha långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur långt vi kommit idag.

Hur märker jag att brödet är bakat med vindkraft?

Vårt bröd smakar lika gott som det alltid har gjort – däremot är det vår förhoppning att du tycker att det smakar ännu lite godare när du nu vet att det är bakat med ren, förnybar energi och omsorg om kommande generationer.

När ni säger att ni vill bidra till en uthållig försörjning, vad är nästa steg?

Detta är ett arbete som pågår dagligen i vår ständiga strävan att bli bättre. Vi arbetar också med målen 100% fossilfria transporter, förnybara förpackningar och självklart med hållbara råvaror till våra produkter. Ta gärna del av våra mål och framtidsvisioner i Polarbröds senaste hållbarhetsredovisning.

Här nedan kan du ta del av filmer med samma ämne.

  • Polarbröd producerar ju bröd, varför har ni investerat i egna vindkraftverk?

  • Kan inte Polarbröd köpa Bra Miljöval-el istället för att investera i vindkraft?

  • Sverige har 97 % utsläppsfri el, låga elpriser och överskott av el. Varför satsar ni på vindkraft i det läget?

  • Hur mycket förnybar elproduktion siktar ni på? 100 % av er egen konsumtion?

  • Var byggs Polarbrödskoncernens vindkraftverk?

  • Somliga menar att vindkraftverk förstör naturen, hur ser Polarbröd på det?

  • Transporter är en stor källa till miljöpåverkande utsläpp. Hur arbetar ni med detta?

  • Utöver transporter, vilka andra områden arbetar ni med för att minska er klimatpåverkan?