Här svarar vi på frågor om Polarbröds vindkraftssatsning. Vill du veta mer? Se vår Hållbarhetsredovisning eller hör av dig till vår konsumentkontakt.

Varför satsar Polarbröd på vindkraft?

Vi vill leverera största möjliga brödnjutning med minsta möjliga resursanvändning. Vårt sätt att leva får inte förstöra framtida generationers möjligheter. Därför vill vi bygga en uthållig försörjning som inte på ett ohållbart sätt skadar klimat och miljö. Vi har i många år drivit vår verksamhet med förnybar el. Nu tar vi nästa steg med egna vindkraftverk i drift, och med solpaneler på bageritaket i Älvsbyn. Utöver det arbetar vi hela tiden med att bli mer energieffektiva i alla delar av vår verksamhet.

Vad händer när det inte blåser – bakas inget under vindstilla dagar?

Man kan se Sveriges allmänna elnät som en bank där man kan sätta in och ta ut energi. Elektronerna flödar inte från producent till förbrukare utan elproducenterna tvingar snarare fram en vågrörelse i ledningarna, och förbrukarna bromsar in denna rörelse genom att omvandla den till mekanisk energi eller värme. Det påminner om när man sätter in pengar på banken och sedan tar ut dem på en annan plats, vid annan tid – då får vi inte samma mynt och sedlar i handen, men det är ju fortfarande våra pengar.

När det blåser mer än vi behöver för bakningen får andra del av den energin och vattenreserverna i de norrländska vattenkraftverken sparas i motsvarande mängd, för att Sveriges elnät fylls på med vindel. Den energiinsättningen får vi sedan tillbaka när det inte blåser.

Dessutom har vår investering dimensionerats för att ett normalår inte bara räcka till bakningen utan bageriernas hela behov.

Var finns era vindkraftverk?

Polarbröd har investerat i egna vindkraftverk på Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna. De nyproducerade vindkraftverken uppfördes hösten 2014 och det fjärde och senaste verket sattes i drift januari 2015.

Hur miljövänligt är ert bröd?

I Polarbrödsfamiljen har vi bakat bröd i fem generationer. Företaget har alltid strävat efter resurseffektivitet, exempelvis genom att spara energi och minska svinn. Vi vill erbjuda ett ännu godare bröd, inte bara smak- och näringsmässigt utan också etiskt och med minsta möjliga resursanvändning. Vi har ett ekologiskt sortiment för storhushåll och hoppas kunna sälja fler ekologiska bröd också i dagligvaruhandeln. Vi arbetar även med att förbättra det normalodlade. Vårt mål är att år 2022 ha långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur långt vi kommit idag.

Hur märker jag att brödet är bakat med vindkraft?

Vårt bröd smakar lika gott som det alltid har gjort – däremot är det vår förhoppning att du tycker att det smakar ännu lite godare när du nu vet att det är bakat med utsläppsfri el från svenska vindar och med en omsorg om kommande generationer som faktiskt lett till verkliga investeringar i den nödvändiga energiomställningen.

När ni säger att ni vill bidra till en uthållig försörjning, vad är nästa steg?

Detta är ett arbete som pågår dagligen i vår ständiga strävan att bli bättre. Vi arbetar också med målen 100% fossilfria transporter, förnybara förpackningar och självklart med hållbara råvaror till våra produkter. Ta gärna del av våra mål och framtidsvisioner i Polarbröds senaste hållbarhetsredovisning.

Här nedan kan du ta del av filmer med samma ämne.

  • Polarbröd producerar ju bröd, varför har ni investerat i egna vindkraftverk?

  • Kan inte Polarbröd köpa Bra Miljöval-el istället för att investera i vindkraft?

  • Sverige har 97 % utsläppsfri el, låga elpriser och överskott av el. Varför satsar ni på vindkraft i det läget?

  • Hur mycket förnybar elproduktion siktar ni på? 100 % av er egen konsumtion?

  • Var byggs Polarbrödskoncernens vindkraftverk?

  • Somliga menar att vindkraftverk förstör naturen, hur ser Polarbröd på det?

  • Transporter är en stor källa till miljöpåverkande utsläpp. Hur arbetar ni med detta?

  • Utöver transporter, vilka andra områden arbetar ni med för att minska er klimatpåverkan?