• Energi

    Polarbrödskoncernen har under lång tid köpt grön el. När vi 2012 insåg vidden av hållbarhetsutmaningarna – och därmed vikten av att ställa om för att säkra en uthållig försörjning– beslutade vi oss för att själva producera förnybar el. Åren 2013–2015 investerade vi genom systerbolaget Polarkraft AB närmare 160 miljoner i bygget av fyra nya vindkraftverk. Sedan i februari 2015 har vår egen vindelsproduktion med marginal motsvarat vår helt eldrivna brödbaknings elbehov. Under 2017 har verken producerat 29,8  GWh vilket motsvarar nästan 93 procent av hela Polarbrödskoncernens behov, inklusive el till bolagens kontor, fastigheter och egna fryslager. För den del av den faktiska elförbrukningen som vi inte själva kunnat producera under 2017 köper vi ursprungsmärkt vindkraftsel. Under 2015 installerade vi solpaneler på taket på Polarbageriet i Älvsbyn. Idag levererar panelerna el ungefär motsvarande huvudkontorets behov.

    Mål 2018: Fortsätta arbetet med ökad självförsörjning på förnybar el i koncernen. Arbeta med att stärka delaktigheten hos partners och medarbetare.

    Mål 2022: Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på förnybar el i hela koncernen.