• Energi

    Polarbröd är nu helt självförsörjande på förnybar energi. Vi har under lång tid köpt grön el men för oss känns det än mer hållbart att själva bidra med den el vi konsumerar. Under 2014 byggdes fyra nya vindkraftverk i Dalarna. Verken ägs av koncernens dotterbolag Polarkraft AB och sedan februari 2015 är alla verken i drift. Under 2015 har verken producerat 30,3 GWh vilket motsvarar 97 procent av bageriernas faktiska behov under 2015. Under 2015 har vi också installerat solpaneler på Älvsbybageriets tak.

    Mål 2017: Fortsätta arbetet med ökad självförsörjning på förnybar energi i koncernen. Arbeta med att stärka delaktigheten hos partners och medarbetare.

    Mål 2022: Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på fossilfri energi.