• Förpackningar

    Emballage står för en mycket liten del av vår miljöpåverkan. Under 2015 fattade Polarbröd beslut om att byta ut alla våra plastpåsar till en förpackning som är baserad på förnybar råvara. Förpackningen är 100 procent återvinningsbar och tillverkad av 86 procent förnybar råvara av restprodukter från sockerrör vilket minskar utsläppen av skadlig koldioxid. Alla våra bröd i butik förpackas i den sockerrörsbaserade påsen. På övriga marknader pågår omställningen för fullt. Vid årsskiftet hade vi nått 91 procent sockerrörspåsar och vi beräknas klara omställningen till 100 procent under 2018.

    Vi tittar parallellt på olika råvaror och samarbetar med andra aktörer för att utreda möjligheten att tillverka påsar från svenska skogsrester. Detta är dock bara en del av resan. På längre sikt behöver vi även titta på material som är nedbrytbart eller helt cirkulerande så att det inte riskerar att bli kvar i naturen. Läs mer på My NewsDesk

    Mål 2018: Polarbröd ska fortsätta omställningen till förpackningar som är baserade på förnybar råvara.
    Mål 2022: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria.