• Förpackningar

    Emballage står för en mycket liten del av vår miljöpåverkan. Förpackningen I’m green är 85 procent förnybar (sockerrörsbaserad) och 100 procent återvinningsbar. Under 2015 har vi bytt till en förpackning som är baserad på förnybar råvara på fyra av våra produkter. Norrländsk råvara kanske kan användas på liknande sätt i framtiden. Vi har därför valt att engagera oss i projektet Närodlad Plast där man ska titta närmare på möjligheten att producera påsar som är baserade på cellulosa från svensk skog. Detta är bara en del av resan. På längre sikt behöver vi även titta på material som är nedbrytbart eller helt cirkulerande så att det inte riskerar att bli kvar i naturen. Läs mer på My NewsDesk

    Mål 2017: Fortsätta ställa om våra produkter till förpackningar som är baserade på förnybar råvara.
    Mål 2022: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria.