• Polfärskt® – vår frysmetod

    Polarbröd har en tradition av att hushålla med resurser och en strävan att på bästa sätt göra våra bröd tillgängliga så färska som möjligt. Därför fryser vi, på traditionellt norrländskt vis, brödet direkt efter gräddning och tinar upp det så nära ätögonblicket som möjligt. Vi kallar vår brödkvalitet för Polfärskt®. Tack vare denna norrländska hushållningsmetod behöver vi inte använda konserveringsmedel. Brödet bevaras färskt, samtidigt som näringsvärden och den goda smaken bibehålls.

    Tack vare vår frysmetod kan vi också minska svinnet. Infrysning av bröd är resurseffektivt eftersom det gör att vi kan baka långa serier, med mindre energiåtgång och spill. Vi bakar inte mot order vilket ger en stabilare produktion jämfört med varmdistribuerat bröd.

    Från bagerierna transporteras brödet till lokala fryslager runt om i Sverige i en omsorgsfull, obruten fryskedja. Brödet tinas först på väg till butik och vi arbetar för att leverera rätt bröd, i rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Allt för att minimera svinn och optimera färskhet.

    Läs mer om våra bröd.